En bodelningsförrättare hjälper till när makar inte själva kommer överens

2017-08-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej,jag befinner mig just nu i en otroligt jobbig skilsmässa med massor av lögner, fusk och bedraderier. Jag är ursprungligen från Schweiz och har inte full koll på läget, hoppas ni kan hjälpa mig.Vi har såld den gemensama lägenhet som vi har haft i över 3 år och vi har varit gifta i över 5 år. Vi kommer att vara officiellt skilda i början av September och har gemensam vårdnat av våran 4 åriga son som kommer att bo växelvis hos Mamma och Pappa.Jag har nu köpt en ny lägenhet. Men vi är oens om uppdelning av pengar från försäljningen av våran lägenhet. Båda ska få sin respective kontantinsats tillbaka (jag 300'000 och hon 497'500 enligt mig, hon sager att det va mer dock utan lägga fram bevis).Kan en advokat hjälpa oss där med uppdelning av pengarna? Och skriva ett avtal för oss? Vet ni vad det kan kosta och hur långt tid det kan ta?Samma gäller en bodelning, hur långt tid tar en sånt? Måste det gå via domstol? Jag har tillträde den 01/11/17 och till dess måste allt vara klart och jag måste ha tillgång till pengarna.Vad tycker ni jag ska göra? Jag håller på att bli blåst igen och vill bara vara säkert att allt går smidigt, samt att det är klart så fort som möljigt, vad tycker ni jag ska göra?Tack för hjälpen!Mvh,Alex
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 §). Reglerna kring äktenskapsskillnad eller "skilsmässa" finns i äktenskapsbalken. Vad gäller din fråga här är det svårt att ge ett helt enkelt svar då det vid skilsmässa och bodelning finns många aspekter som spelar in - men jag ska försöka att ge dig lite generella svar utan att veta allt för mycket om din specifika situation.

Makars egendom ska fördelas genom en bodelning
När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 §). I bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå. (10 kap. 1 §). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 §).

Bodelning ska förrättas av makarna tillsammans alternativt av en bodelningsförrättare
Bodelning förrättas av makarna tillsammans. Över bodelningen skall upprättas en handling som skrivs under av dem båda (9 kap. 5 §). Om makarna inte kommer överens om hur bodelningen ska göras kan endera eller båda makarna begära att en bodelningsförrättare ska utses (17 kap.).

Hur du går vidare med din fråga
Om du och din maka inte kommer överens angående bodelningen rekommenderar jag att du begär att en bodelningsförrättare ska utses. Detta gör du hos domstolen (17 kap. 1 §). Som i ditt fall - när ett mål om äktenskapsskillnad pågår ska en ansökan om bodelningsförrättare göras i målet (17 kap. 2 §). Svaret på din fråga är alltså - ifall du och din maka inte når samförstånd kring bodelningen utses en bodelningsförrättare genom domstolen.

En bodelningsförrättare har rätt att få arvode och ersättning för sina utgifter. Kostnaderna skall betalas av makarna med hälften vardera. I förhållande till bodelningsförrättaren svarar makarna solidariskt för dennes ersättning (17 kap. 7 §).

Bodelningsförrättaren är inte ombud för dig eller din maka och är därmed opartisk gentemot båda parterna. Det innebär att bodelningsförrättaren inte kan lämna juridisk rådgivning och vanligtvis har därför båda parterna varsitt ombud. På grund av detta är det svårt att svara på vad processen kommer att kosta. Olika juridiska ombud tar dessutom olika arvoden. Processens längd beror helt på hur snabbt du och din maka når samförstånd.

Uppdelning av "pengarna" som du ovan nämner ingår i bodelningen eftersom pengarna utgör giftorättsgods om de inte utgör enskild egendom. Även här kan alltså en bodelningsförrättare hjälpa till.

Behöver du hjälp med juridiskt biträde eller vidare rådgivning rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Vi tillämpar den lagreglerade timkostnadsnormen om 1 677,50 kr per timme (2017). För vissa typer av uppdrag, till exempel upprättande av avtal eller kravbrev, kan vi ofta erbjuda fast pris. Fråga gärna om fast pris vid din första kontakt så får du mer information.

Hoppas du fick lite hjälp på vägen med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2831)
2021-07-28 Har jag rätt till huset vid en bodelning?
2021-07-28 hur mycket ska man köpa ut sin sambo för vid kortvarig samboförhållande?
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?

Alla besvarade frågor (94334)