En bekants hanhund betäckte min tik. Vem är ansvarig? Kan jag få skadestånd?

Hej!

undrar om ansvar vid tjuvparning,lämnade min tik hos en bekant som jag trodde jag kunde lita på,eftersom jag behövde lösa min bostadssituation,efter en separation.Men min bekant lät sin hanhund betäcka min tik som då olyckligtvis började löpa just då ,bad hen att hålla dom åtskilda,tills jag kunde hämta henne,men det brydde sig inte hen om,utan lät dom para sig,vem har ansvaret??

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller djur så blir Lag om tillsyn över hundar och katter aktuell.

Vem är ansvarig för en hanhund som betäcker en tik?

När det gäller hundar så har ägaren ett strikt ansvar (19 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Det betyder att ägaren alltid är ansvarig för vad hunden gör, oavsett om det skett med ägarens vilja eller inte, till exempel om hunden sliter sig lös från kopplet och biter en människa eller ett annat djur. Alltså är hanhundens ägare ansvarig när hunden betäcker en tik.

Kan jag få skadestånd?

Man kan få skadestånd för sakskada, personskada eller allmän förmögenhetsskada. I ditt fall blir sakskada eller allmän förmögenhetsskada aktuellt. En allmän förmögenhetsskada är en ren ekonomisk förlust, utan koppling till person- eller sakskada . En allmän förmögenhetsskada ersätts dock bara inom kontraktsförhållanden eller vid brott (2 § 2 kap. skadeståndslagen), alltså om du och hanhundens ägare ingått ett kontrakt/avtal eller om handlingen var brottslig (vilket den inte var). Därför kan det vara svårt att få ersättning för allmän förmögenhetsskada.

Vad säger praxis om sakskada?

Om du vill få ersättning så ska det alltså ha varit en sakskada. Det finns ett rättsfall, NJA 1990 s. 80, som handlar om en lösspringande hanhund som betäckte en tik. I detta fall var tiken en avelstik, som på grund av betäckningen födde en blandraskull. Tikens ägare ansåg det vara en sakskada, då hon vanligtvis födde upp en kull om året för att sälja. Då beteckningen ledde till en bladraskull så led ägaren därför en inkomstförlust. Domstolen jämställde det med tillfällig förlust av föremål, som är en slags sakskada. Därmed fick tikens ägare skadestånd på grund av sakskada.

Då det inte framkommer huruvida du bedriver avel så kan jag inte bedöma om du har lidit sakskada eller inte.

Om du bedriver avel och på grund av betäckningen förlorar intäkter, så kan du ha rätt till ersättning.

Kan det finnas medvållande som sänker en eventuell skadeståndsersättning?

När det gäller skadestånd så kan beloppet jämkas ner, alltså bli mindre, om den som lidit skada har medverkat till skadan. Ett exempel är om du lät din tik vara lös tillsammans med hanhunden. Men om du sagt att du inte ville att hundarna skulle vara i närheten av varandra så kan det anses att du inte medverkat till skadan.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Hilda JeppssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000