En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag

2020-07-07 i Underhåll
FRÅGA
Hej, jag är 19 år gammal och ska börja 3 året på gymnasiet. Jag bor hemma hos min mamma. Mamma har krävt att hon ska ha mitt studiebidrag även fast jag är över arton. Jag har under 2020 jobbat mycket, är nu uppe i 80 000. Mamma säger nu att hon ska ha 2000 plus studiebidraget som ligger 1250 i månaden. Det hör till saken att min mamma jobbar inte alls då hon inte vill arbetar, utan lever på sparande pengar. Hon säger att om familjen hade haft socialbidrag hade soc räcknat mitt studiebidrag som familjens inkomst och då sagt att familjen ska ha studiebidraget istället för att pengarna ska hamna i min ficka. Nu har vi ingen socialbidrag för mamman inte vill ha med soc och göra. Jag har under 1 års tid betalat för min egna mat och nu kräver hon att jag ska betala 2000 extra varje månad. Är detta lagligt eller ska jag betala, har hon inte försörjningsansvar då jag går på gymnasiet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB).

Du har rätt till underhållsbidrag

Till att börja med är din mamma underhållsskyldig eftersom du går på gymnasiet och är under 21 år, FB 7 kap. 1 § andra stycket.

Det är båda föräldrarna som har ansvar för underhåll till barnet. Om föräldrarna inte längre bor tillsammans är den föräldern som inte bor tillsammans med barnet skyldig att betala underhållsbidrag till den förälder som bor med barnet, FB 7 kap. 2 §.

Underhållsbidraget ska betalas ut direkt till dig eftersom du är över 18 år. Underhållsbidraget ska användas till vad som anses vara skäligt utifrån dina behov, FB 7 kap. 1 § första stycket. Att du ska betala för din egen mat kan inte anses vara skäligt utan detta ska bidraget användas till. Boende, kläder och fritidsaktiviteter är andra skäliga kostnader som underhållsbidraget ska stå för. Vad gäller underhållsskyldighet för din mamma ska detta bedömas utifrån föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och hänsyn ska också tas till dina inkomster. Du skriver att din mamma inte jobbar alls men att du under år 2020 har jobbat mycket. Även om ena föräldern har låga inkomster så ska det alltså bedömas utifrån båda föräldrars samlade ekonomiska förmåga. Om däremot båda föräldrarna har låga inkomster går det att söka om extra tillägg från CSN utöver studiebidraget. Du kan läsa mer om det här.

Du har rätt till studiebidrag

Eftersom du är över 18 år så har du rätt på det studiebidrag som CSN betalar ut.

Mina råd till dig

Mitt råd är att du försöker prata med din mamma och förklara att du har rätt på att få underhållsbidrag och studiebidrag. Skulle din mamma fortsätta att kräva dessa bidrag av dig kan du vända dig till socialtjänsten i din kommun och förklara problemen.

Sammanfattning

Du har alltså rätt på både underhållsbidrag och studiebidrag och detta är inget som din mamma ska kräva att få av dig. Du ska inte behöva betala all mat till dig själv för dina egna pengar utan detta är skäliga kostnader som underhållsbidraget ska användas till. Det exakta beloppet för ditt underhållsbidrag vet jag inte eftersom det beror på föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och dina egna inkomster.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du mer än välkommen att skicka in en fråga till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1027)
2021-03-03 Rätt till reseersättning barn bor hos två föräldrar
2021-02-28 Hur länge är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn?
2021-02-28 Betala för min 19-åriga dotter?
2021-02-28 Har makat underhållsskyldighet om de inte bor tillsammans?

Alla besvarade frågor (89934)