FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt05/02/2023

Elsäkerhetsbrister

Ang. polisanmälan baserat SFS 2016:732 1. Om anmälan är baserad på 35 §, ESL, 2. Om brott mot ESL ger straff enl. 48,49 §§ 3. Polisanmälan avslutades 18 mån. efter min anmälan, pga, att brotten var preskriberade, vilket jag inte förstår, då enlig min mening § 35.1 är och var uppfylld 4. Bristerna kvarstår enl. 3 §, ESL 5. Elinpektören avslutade ärendet 21EV5183, med telefonen samtal med innehavaren, utan att besöka anläggningen och gav råd till mig att samtala med innehavaren 6. Innehavaren bedriver en hotellverksamheten, enl. gällande lag, vilket torde ge tillträde till de offentliga lokalerna enl. 39 §, ESL. Verksamheten är ej delad, enl. registreringsbeviset, bostäder och offentliga lokaler, om så vore då gäller § 38, ESL, viket ej ger tillträde för tillsynsmyndigheten. 7. Innehavaren bryter mot 6 & 19 §§, ESL fortsatt, så rådet jag fick, gav ingen aktion från innehavaren sida 8. Den gemensamma lokalen har ej installerad jordfelsbrytare, enl. ELSÄK-FS 2008:1, ej heller säkerhetsåtgärder enl. SS-EN 436 40 00 , Min bostad, var utan jordfelsbrytare I 7 år. men har ej säkerhetskraven uppfyllda i rum 701, badrum, enl. SS-EN 436 40 00 9. Vart ska man vända sig till. Jag har anmält detta till hyresnämnden, men inget av det jag tog upp kunde avgöras av hyresnämnden, det var de tydliga meddelandet, torsdag 2 Feb så jag kunde inte hävda något. 10. Jag var fram till igår medlem i hyresgästföreningen, har de inget ansvar att förhandla med hyresvärden om boende som är säkra

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Frågan

Jag uppfattar det som att någon som bedriver hotellverksamhet har vissa brister i elsäkerheten som du har påpekat. Du får inget gehör från inspektörer eller polisen. Du bor i ett av rummen och undrar varför inte hyresgästföreningen hjälper dig.


Din fråga rör i huvudsak elsäkerhetslagen (2016:732), ESL.


35 §

ESL 35 § rör preskriptionstid av talan om ersättning för skada. Den avser alltså ingen polisanmälan utan en vanlig stämning i domstol som du kan väcka om du vill ha pengar för att du eller något du äger har skadats. Den preskriptionstiden gäller inte för brott i samma lag.


Brott enligt 48 och 49 §§

Utan att veta vad som har hänt kan jag inte ta ställning till huruvida ett brott faktiskt har begåtts.


Det som kan sägas är att brotten enligt ESL 48 och 49 §§ har maxstraff på ett års fängelse. Enligt brottsbalken (1962:700), BrB, 35 kap 1 § 1 p preskriberas brott med maxstraff på ett års fängelse efter två år. Preskriptionstiden är alltså två år i detta fall, inom den tiden måste den misstänkte ha åtalats eller häktats.


Elinspektören

Du uppfattar alltså att det fortfarande föreligger fel och att elinspektören inte undersökt detta ordentligt. Utan att veta vilket konkret fel som påstås och vad inspektören har för beslutsunderlag kan jag inte svara på om detta är korrekt eller inte. De lagrum som du hänvisar ger inspektören rätt, men inte skyldighet, att testa viss utrustning.


Avsaknaden av jordfelsbrytare

Som du skriver krävs mycket riktigt jordfelsbrytare enligt ELSÄK-FS 2022:1 (ersatte 2008 års version) och vissa säkerhetsåtgärder enligt SS-EN 436 40 00. Det är Elsäkerhetsverket som ansvar för att detta följs. Då jag förutsätter att du har kontaktat dem finns det inga andra myndigheter du kan kontakta i detta specifika ärende. Det du kan göra är att överklaga inspektörens beslut, men då jag inte känner till omständigheterna eller vet när detta skedde kan jag inte svara på om ett överklagande skulle fungera.


Om det är avsaknaden av jordfelsbrytare i eluttagen i badrummet du reagerar på kan det kanske vara så att fastigheten har jordfelsbrytare i proppskåpet för ditt rum eller en central anordning med samma funktion. Om du inte har frågar fastighetsägaren om detta bör du göra det.


Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en förening som inte har några lagstadgade skyldigheter. Vad den har för frivilliga åtaganden mot sina medlemmar vet jag inte, men det finns inget sätt att tvinga hyresgästföreningen att hjälpa dig i din situation.


Sammanfattning

Utan att ha alla uppgifter tillgängliga kan jag inte svara på om något har gått fel till. Vi kan diskutera sådant närmare under telefonuppföljningen du har valt.


Telefonuppföljning

Du har valt 30 minuters telefonuppföljning. Jag föreslår att jag ringer dig på onsdag (8/3) kl 10.00. Jag ringer från dolt nummer. Om du har någon följdfråga innan dess eller om tiden inte passar är du varmt välkommen att höra av dig till mig på vidar.wicklund@lawline.se.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”