Ekonomiskt underhåll och barnbidrag

2020-03-26 i Underhåll
FRÅGA
Om den ena föräldern flyttar till en annan kommun, jag ska ska ha barnen boende hos mig, vad gäller ekonomisk underhåll för mig? räknas barnbidraget in i underhållet el inte.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din information som att barnen ska bo hos dig. Av din fråga framkommer inte om ni har gemensam vårdad om barnen, men jag utgår ifrån att så är fallet. "Ekonomiskt underhåll" förstår jag som den underhållsplikt som den andre föräldern har gentemot barnen.

Barnbidraget får du som utgångspunkt från Försäkringskassan. Det ekonomiska underhållet kommer från den föräldern som inte har barnen boende hos sig.

Vilken förälder få barnbidraget?

Utgångspunkten är att barnbidraget delas på hälften mellan föräldrarna. Ifall barnen ska gå över till att endast bo hos ena föräldern kommer den föräldern att ha rätt till hela barnbidraget (16 kap. 7 § Socialförsäkringsbalken). En förälder med ensam vårdnad har också rätt att få hela barnbidraget (16 kap. 4 § Socialförsäkringsbalken).

Tillvägagångssätt för att endast ena föräldern ska få barnbidraget.

För att endast ena föräldern ska tilldelas hela barnbidraget måste en anmälan göras hos Försäkringskassan. Ifall båda föräldrarna är överens om att endast ena föräldern ska tilldelas hela barnbidraget kan föräldrarna göra en anmälan tillsammans. Anser endast ena föräldern att denne har rätt till hela barnbidraget ska den föräldern göra en egen anmälan till Försäkringskassan. Försäkringskassan kommer då att göra en utredning för att avgöra hur barnets boende ser ut samt avgöra vilken av föräldrarna som har rätt till barnbidraget.

Ekonomiskt underhåll

När barnen bor hos dig uppfyller du din underhållsplikt genom att stå för boende, mat och barnens övriga behov. Den andre föräldern, som barnen inte bor hos, ska uppfylla sin underhållsplikt genom att betala underhållsbidrag till dig (7 kap 2 § Föräldrarbalken). Det går även att ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan, förutsatt att den andre föräldern inte vill eller kan betala underhållsstöd.

I detta fall

För att du ska kunna tilldelas hela barnbidraget rekommenderar jag dig att göra en anmälan hos Försäkringskassan. Det underlättar om du och den andre föräldern är överens fördelningen av barnbidraget och att ni gör en anmälan tillsammans. Anledningen är att Försäkringskassan i så fall inte gör en utredning och du kommer med större sannolikhet kunna få hela barnbidraget.

Anmälan gör du på Försäkringskassans hemsida. Ifall ni båda genomför anmälan tillsammans ska ni fylla i en blankett. Du fyller själv i anmälan på "mina sidor" om ni inte är överens om fördelningen av barnbidraget.

Angående underhållsbidrag ska den andre föräldern uppfylla sin underhållsplikt genom att betala underhållsbidrag till dig. Du kan ansöka om underhållsbidrag hos Försäkringskassan om den andre föräldern inte vill eller kan betala underhållsbidrag. Ansökan gör du på Försäkringskassans hemsida.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (986)
2020-10-31 Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?
2020-10-31 Kan man få underhållsbidrag i efterhand?
2020-10-29 Underhållsbidrag
2020-10-28 Hur långt sträcker sig underhållsskyldigheten?

Alla besvarade frågor (85694)