Ekonomiskt förtal

FRÅGA
Hej! Kan företag, kommunförening av ett politiskt parti, mediekanaler eller institutioner på universitet förtalas? Dvs. man sprider negativa rykten som förvisso är sanna om de, men som leder till missaktning och uppfattningen att alla där är klandervärda. Det handlar alltså inte om enskilda personer som förtalas. Till exempel att det här företaget inte bryr sig om sina kunder eller att den här institutionen lurar studenter och lär ut fel kunskap. Undvik dessa!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 §. Där stadgas att "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter (...)".

Centralt i paragrafen är att utpekandet ska rikta sig emot "någon", vilket syftar just på levande personer. Förtal är ett ärekränkningsbrott, och endast fysiska personer anses ha ett skyddsbehov för sin ära. Förtal omfattar alltså inte utpekanden av olika sorters sammanslutningar, till exempel föreningar eller företag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1196)
2021-05-16 När aktualiseras förtal?
2021-05-16 Är det förtal att skriva ut på sociala medier att någon tror att en person har mördat någon?
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser

Alla besvarade frågor (92309)