Ekonomiskt bättre ställd förälders underhållsskyldighet vid växelvis boende

2016-09-04 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Jag och mitt ex har en son på tio år som bor växelvis hos oss. Jag får barnbidraget på 1050 kr/mån.Jag har nu i fyra års tid köpt i princip allt i klädväg, skor, vinterkläder samt barnförsäkring mm. Han anser att jag som får barnbidraget ska köpa allt och är inte med på att betala en krona.Jag går på knäna varje månad och har inte ens råd med ett biobesök.Är det verkligen rätt att jag ska köpa allt? Vad har jag för rättigheter/skyldigheter? Har jag rätt till någon form av underhållsbidrag av honom.Han tjänar ca 60 000:-/mån och jag ca 26 000:-Tacksam för svar.Mvh, Annelie
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om föräldrars underhållskyldighet gentemot barn finns i 7 kap. föräldrabalken (FB) som du hittar här.

Föräldrar ska svara för underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga (7 kap. 1 § FB). Varje förälder ska alltså svara för underhåll i proportion till sin inkomst.

En förälder kan antingen fullgöra sin underhållskyldighet genom att ha barnet varaktigt boende hos sig och betala löpande utgifter eller genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 § FB). Bor barnet växelvis hos föräldrarna anses barnet bo varaktigt hos båda två och huvudregeln är då att ingen av föräldrarna blir skyldig att betala underhållsbidrag. Högsta domstolen (HD) har dock i rättsfallet NJA 2013 s. 955 slagit fast att en förälder i vissa fall kan bli skyldig att betala underhållsbidrag även vid växelvis boende. Det rör situationer där en förälder har bättre ekonomiska förutsättningar än den andra föräldern. HD menar att ett barn har rätt till en likartad ekonomisk standard hemma hos bägge föräldrar och en rätt att leva på en nivå som inte avviker alltför mycket från den standard som den ekonomiskt bäst ställde föräldern har, även när barnet inte bor hos denne. En förälder som försummar sin underhållsskyldighet genom att inte bidra till att jämna ut de ekonomiska förutsättningarna kan åläggas att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 6 § FB).

Detta innebär alltså i ditt fall att din son kan ha rätt till underhållsbidrag från sin pappa för att han ska tillförsäkras en levnadsstandard som inte skiljer sig alltför mycket åt mellan tiden han bor hos dig och tiden han bor hos sin pappa.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (980)
2020-10-23 Underhållsskyldighet gentemot barn över 18 år och retroaktivt
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (85316)