Ekonomiska krav på en avliden person

Har ekonomiska krav på en avliden person. Har framfört det skriftligt till en anhörig, son till den avlidne som säger sig skall utföra bouppteckningen.

Hur kan jag kontrollera att mitt krav är beaktat.

Den anhörige hade åsikter om kravet och menade att det finns motkrav.

Vart kan man vända sig för att för att kontrollera att kravet är beaktat, och inom vilken tid skall det göras?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Betalningskrav på en avliden person ska framställas på dödsboet genom meddelande efter avslutad bouppteckning. Eftersom du genom ett skriftligt meddelande till sonen har framställt krav på betalning uppfattar jag det som att sonen är dödsbodelägare efter den avliden. Av din fråga framgår att dödsboet motsätter sig betalningskravet, du kan därför ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten för att få hjälp med att driva in betalningen.

Betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten

En ansökan om betalningsföreläggande kräver en penningfordran som är förfallen till betalning (2 § lagen om betalningsföreläggande).

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om summan du kräver att få tillbaka, grunden för kravet, förfallodatumet för skulden och om eventuella krav på dröjsmålsränta (9-11 §§ lag om betalningsföreläggande och handräckning). Kronofogdemyndigheten kommer att kontakta dödsboet och meddela att du kräver betalning, samt uppmana dödsboet att yttra sig (25 § lag om betalningsföreläggande och handräckning).

Dödsboet kan antingen betala skulden på kronofogdemyndighetens uppmaning eller svara med att denne invänder mot kravet (31 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Skulle dödsboet fortfarande motsätta sig betalningskravet kan du gå vidare till tingsrätten genom en skriftlig begäran om det till kronofogdemyndigheten eller välja att låta kronofogdemyndigheten skriva av ärendet (33-34 §§ lag om betalningsföreläggande och handräckning). Om personen inte svarar på kronofogdemyndighetens delgivning och inte betalar skulden kommer kronofogdemyndigheten påbörja arbetet med att driva in skulden (42 § lag om betalningsföreläggande och handräckning).

Allmän preskriptionstid

Ansökan om betalningsföreläggande ska ske inom ramen för den allmänna preskriptionstiden som är 10 år (2 § första stycket preskriptionslagen). Det innebär att ansökan om betalningsföreläggande ska framställas inom 10 år från fordrans tillkomst men eftersom du redan har framställt ett skriftligt krav på betalning till dödsboet har preskriptionsavbrott skett och en ny preskriptionstid om 10 år börjat löpa, (5 § 2 p preskriptionslagen). Övriga tidsfrister om när du ska gå vidare till tingsrätten mm framgår av de brev du kommer att få från kronofogdemyndigheten i och med din ansökan om betalningsföreläggande.

Hoppas att detta svar hjälpte dig!

Hör gärna av dig om du undrar över något mer!

Vänligen

Isabella ArsovRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”