Ej skyldighet för målsägande att gå på rättegång om allmänt åtal

2016-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,min man väntar domstol för grov misshandel till mig,hur jag kan hjälpa honom att han inte åker till fängelse,Vi skiljde sig han jobbar han flyttade, nu jag vill bara sluta med allt,Jag vill inte att han går till fängelse han ska tappa jobb
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En anmälan om misshandel faller under vad som kallas allmänt åtal. Brott som faller under denna kategori kan inte dras tillbaka av målsägande, alltså av dig. Detta därför att polisen har en allmän skyldighet att utreda ärenden som faller under allmänt åtal och som kommer till deras kännedom. Det är sedan upp till åklagaren att göra en objektiv bedömning och avgöra om bevisen bedöms räcka för att fällande dom. Om du som målsägande inte vill delta i rättegången så behöver du inte det, du har alltså ingen skyldighet att faktiskt delta vid rättegången. Om du är åklagarens enda bevis för misshandeln så skulle det kunna leda till att åtalet helt enkelt läggs ner. Det är dock upp till åklagaren att avgöra detta och inte du som målsägande.

Det du kan göra i denna situation är alltså att helt enkelt inte gå på rättegången. Om du som sagt är åklagarens enda bevis kan det leda till att åtalet läggs ner.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2501)
2020-11-30 Vad har man för rättigheter som misstänkt för ett brott?
2020-11-30 Påverkar böter i mitt belastningsregister mina arbets- och resmöjligheter?
2020-11-30 Kan rättsliga principer vara motstridiga?
2020-11-29 Återfall i brott

Alla besvarade frågor (86821)