Ej skadeståndsskyldig vid underlåtenhet att ingripa vid olycka

FRÅGA
Hej, Jag undrar om man kan bli skyldig att betala skadestånd, om man vid en olycka valt att inte ingripa? Och vilka paragrafer är det som reglerar detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Passivitet ges som regel inte skadeståndsansvar om inte den passiva ska ha underlåtit sig att handla på ett visst sätt. Detta innebär att det ska föreligga en skyldighet för dig att handla på ett visst sätt för att du vid underlåtenhet att handla ska bli skadeståndsskyldig. Sådan handlingsplikt förekommer oftast i kontraktsförhållande om det finns ett avtal som säger att man ska handla på ett visst sätt.

Just vid olycka så föreligger ju ingen direkt skyldighet att ingripa (så länge inte du ligger bakom olyckan själv vill säga) och du blir därför inte heller skadeståndsskyldig. Detta framgår främst utav allmänna skadeståndsrättsliga principer med det går också att utläsa ur lagtexten där det framgår att den som uppsåtligen vållar annan person- eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen).

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (336)
2021-01-27 Hur mycket kan jag få i skadestånd när jag brutit handleden på min hyresvärds mark?
2021-01-20 Min granne har tagit ner skog på min mark, kan jag få hjälp att begära ersättning?
2021-01-10 Skadeståndsskyldighet vid sakskada
2020-12-23 Skadestånd för jacka

Alla besvarade frågor (88529)