Ej möjligt att adoptera som gift

2017-07-04 i Adoption
FRÅGA
Vuxenadoption.Jag har 2 biologiska barn med min x-hustru, samtidigt har jag sedan födseln uppfostrat 2 barn (tvillingar) som min x-hustru fick under en otrohet i äktenskapet.Vi är skilda sedan många år, mitt umgänge har hela tiden upprätthållits som om alla 4 barnen vore mina egna. Jag är sedan några år omgift, vi har inga gemensamma barn, enbart särkullsbarn.Fråga: Kan jag på något vis adoptera mina 2 "oäkta" barn från den biologiske fadern utan att de förlorar sin ställning i förhållande till sin biologiska moder (vilken jag alltså är skild från) på så sätt att dom blir jämställda och får samma ställning som mina 2 redan biologiska barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör möjligheterna till vuxenadoption. För att besvara frågan kommer jag fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Förutsättningarna för adoption framgår av 4 kap. föräldrabalken (FB). En första förutsättning är att makar enbart får adoptera gemensamt vilket framgår av 4 kap. 3 § FB. Redan här finns därmed en spärr mot vad du önskar göra. Det skulle krävas att du skiljde dig från din nuvarande hustru för att kunna adoptera.

När det gäller de allmänna förutsättningar för adoption så framgår de av 4 kap. 6 § FB.

” Rätten skall pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Vid bedömningen av om det är lämpligt att adoptionen äger rum skall rätten, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.”

Barnets bästa är som huvudregel utgångspunkten vid adoption. Bedömningen blir dock av naturliga skäl något annorlunda när det rör adoption av vuxna eftersom de vanligtvis inte är i samma typ av beroendeställning som ett yngre barn är. En grund för adoption är brister mellan barnen och deras biologiska förälder och jag antar att det i första hand är denna grund som du kan stödja er på här. Exempelvis kan det vara så att barnet under lång tid har bott tillsammans med en av föräldrarna och inte har haft någon närmare kontakt med den andra föräldern. Det blir dock svårare att få igenom en adoption när du inte längre är gift med barnens biologiska mor.

Du har antagligen en tillräckligt nära relation till barnen vilket i praktiken är vad som krävs för adoption, utöver de ovan nämnda förutsättningarna. Det vill säga, du ska kunna visa att er relation mer eller mindre är en föräldra-barnrelation. Det är svårt att ställa upp några riktlinjer av typen ”detta leder till adoption, detta leder inte till adoption”. Det viktiga är att du genom bevis och argumentation kan styrka förhållandet till barnen. De sker rimligtvis genom att du och barnen berättar om er relation och styrker detta med alla tänkbara bevis. Det kan vara semesterbilder, banköverföringar etc.

Trots din relation till barnen så är det ändå osäkert om en adoption skulle gå igenom. Det beror mycket på barnens relation till sin biologiska far.

Vad är syftet med adoptionen? Finns det ekonomiska skäl eller handlar det i huvudsak om känslomässiga skäl? Vi på Lawline kan hjälpa dig att upprätta ett testamente som innebär att alla fyra barn ärver lika mycket från dig om det är det som är syftet med adoptionen. Vi kan med säkerhet hjälpa dig att upprätta andra typer av dokument för att uppnå syftet om det har ekonomisk karaktär.

Lösning

Du kan inte som gift adoptera barnen utan att din hustru blir barnens mor rent juridiskt. Eftersom barnens biologiska mamma finns med i bilden går inte detta att göra. Det skulle krävas en äktenskapsskillnad innan det är möjligt att påbörja en process att adoptera. En ytterligare förutsättning är att barnens relation med den biologiska fadern är mycket dålig. Däremot går det att upprätta ett testamente och/eller andra dokument som behandlar dina egna och din X-hustrus barn lika.

För kortare uppföljande frågor nås jag på emil.blomqvist@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Emil Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (608)
2021-11-18 Adoption av vuxen (vuxenadoption)
2021-11-12 Kan jag byta efternamn till det efternamn jag hade före jag adopterades?
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?

Alla besvarade frågor (97623)