FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt11/09/2014

Ej medverka vid personutredning?

Är det ett lagbrott att inte komma på personutredning? Som man blir kallad till innan rättegången? Och innan domen har laga kraft? Då är man ju en fri människa.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


En person som åtalas för brott får ofta genomgå en personutredning hos frivården innan rättegången. Syftet med denna är att hjälpa domstolen att välja påföljd, om det blir en fällande dom.
Den åtalade är skyldig att inställa sig för utredning på tid och plats som Kriminalvården bestämmer. Det är inte brottsligt att inte inställa sig vid personutredningen. Om den misstänkte uteblir, får dock polismyndigheten lämna handräckning för inställelsen. Detta innebär att polisen tvångsvis kan hämta den åtalade för att denne ska medverka vid personutredningen.
Lagstöd för detta finns i lag om särskild personutredning i brottmål, m.m. 3 § som du hittar här, samt av polislagens 10 § - vilken reglerar polisens våldsbefogenheter - som du hittar https://lagen.nu/1984:387.

Att själv använda våld för att hindra polisen i detta myndighetsarbete är straffbelagt enligt brottsbalken 17 kap. 4 § (se https://lagen.nu/1962:700#K17P4S1). Som våld räknas t.ex. att tränga undan en befattningshavare, att klänga sig fast vid något föremål eller att rycka sig bort vid bortförandet. Straff drabbar dock inte den som motsätter sig ett omhändertagande enbart genom att lägga sig på marken så att denne måste bli buren.

Observera att du genom att inte medverka vid personutredningen drastiskt minskar dina chanser att få en icke frihetsberövande påföljd, om den efterföljande rättegången skulle resultera i en fällande dom.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”