Ej kallad till bouppteckning

är det lagligt om en förvaltare ej meddelar alla arvtagare om bodelning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som du undrar vad man kan göra när dödsboets förvaltare inte har kallat dig som arvinge till bouppteckning.

Om arvinge inte kallats ska arvskiftet göras om

Om det är så att du är arvinge till arvlåtaren krävs det att du kallas till bouppteckningen då du är dödsbodelägare, 18 kap 1 § och 20 kap 2 § ärvdabalken. Då du inte blivit det måste arvskiftet göras om. Om en delägare inte blivit kallad ska det göras en tilläggsbouppteckning. Man behöver inte göra om allt i bouppteckning, utan man ska bara berätta hur de nya uppgifterna avviker från den ursprungliga bouppteckningen. I övrigt är det samma formkrav, alla ska kallas till bouppteckningssammanträdet (igen), det ska finnas en bouppgivare och så vidare. Och sen ska arvskiftet göras om så att du får din del av arvet.

En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, 16 kap 4 § ärvdabalken. Så du har tio år från arvskiftet godkändes på dig att hävda din rätt till arvet.

Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med detta kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin

Sanna WetterinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”