Narkotikabruk

2017-05-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej jag har åkt fast för ett ringa narkotikabrott eget bruk då urinprovet blev positivt, men har ej brukat narkotika uppsåtligen, hur kan jag bevisa det? kommer jag bli dömd för det i rätten även fast det inte var med uppsåt.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

1. Gällande rätt - Eget bruk av narkotika och uppsåt

1.1 Eget bruk

Enligt 1 § p. 6 narkotikastrafflagen (1968:64) är det straffbart att olovligen inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika. Rörande eget bruk av narkotika kan nämnas att all tillförsel av narkotika till människokroppen faller under punkten.

1.2. Uppsåt
Ansvar för brott enligt 1 § narkotikastrafflagen förutsätter enligt paragrafens andra stycke att gärningsmannen har handlat uppsåtligen. Uppsåtet behöver täcka alla gärningsmoment i brottbeskrivningen. Uppsåtet behöver således omfatta brukandet, att brukandet har varit olovligen. Gärningsmannen behöver inte veta att ämnet som gärningsmannen har tagit befattning med klassificeras som narkotika utan det räcker att gärningsmannen har klart för sig vilket ämne det är fråga om.

1.3 vårdslöshet med narkotika, 3 a § narkotikastrafflagen

Den som uppfyller förutsättningar för brott enligt 1 § p. 1-5 NSL men inte handlat med uppsåt kan dömas för vårdslöshet med narkotika enligt 3 a § NSL. Paragrafen omfattar dock inte 1 § p. 6 NSL (innehav, konsumtion eller annan befattning).

2. Sammanfattningsvis

För att göra sig skyldig till narkotikabrott enligt 1 § p. 6 krävs att gärningen skett uppsåtligen.Kan du motbevisa att brukande inte har varit uppsåtligt kan du således inte dömas för bruket.
Det är svårt att uttala sig om hur motbevisningen ska gå till eftersom jag inte har kännedom om omständigheterna i ditt fall. Du kan gärna höra av dig igen med mer information så kan jag försöka hjälpa dig.

Med Vänliga Hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2642)
2021-07-31 Vad ska jag göra när jag har blivit utsatt för ett brott?
2021-07-31 När en husrannsakan får genomföras
2021-07-30 Kan kungen åtalas?
2021-07-29 Griftefridsbrott

Alla besvarade frågor (94587)