Egenmäktigt förfarande när man var berusad

2017-07-25 i Påföljder
FRÅGA
Hej.Jag undrar om man vid berusning av alkohol olovligen använt en annan persons cykel (olåst cykel) under en sträcka av ca 50 meter, lämnat den efter 50 meter och sedan gått därifrån utan cykeln och straffas för detta (egenmäktigt förfarande). Är det möjligt att frias från ett straff (egenmäktigt förfarande) om man inte hade begått denna gärning i nyktert tillstånd? Kan det anses som ett misstag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det här är en fråga som, som mycket annat inom juridiken, beror på omständigheterna.

Tidigare var det så att domstolarna la till ett fiktivt uppstå hos gärningsmannen när denne var berusad, men detta togs bort av HD 2011. Nu är rättsläget i princip så att man säger att en gärningsman som begår brottet berusad, bara kan slippa ansvar för ett uppsåtligt brott (där det inte räcker med att man är vårdslös eller oaktsam) om han eller hon var så pass full att han eller hon inte förstod alls var som gjordes.

Lagtexten säger såhär:

Har gärningen begåtts under självförvållat rus eller var gärningsmannen på annat vis genom eget vållande tillfälligt från sina sinnens bruk, skall detta inte föranleda att gärningen inte anses som brott.

Man testar alltså efter det uppsåt som finns och gör inte bedömningen vad personen i fråga eventuellt skulle gjort om den var nykter. Att argumentera för att det är ett misstag låter, utifrån informationen i fråga, inte som en rimlig ursäkt för agerandet.

Det är svårt att säga mer utifrån informationen i frågan. Om du vill komplettera med information, så ställ en ny fråga på vår hemsida eller ring oss på 08 – 533 300 04 (Mån-fre 10-16).

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?