Egenmäktighet med barn vid gemensam vårdnad

Hej

En lång historia väldigt kort! I februari 2008 gick min då 13-årige son hem till sin pappa och kom sen inte tillbaka! Vi har gemensam vårdnad, bodde i samma stad, och hade fram till tidpunkten haft boende med varannan-vecka principen som grund. Inget har sagts sen dess för att ändra på detta!

Vid denna tid i min sons liv började han spela dataspel och det tog gradvis allt större plats i hans liv. Jag och pappan hade helt olika uppfattning om gränserna och detta fick till resultat att jag blev 'the bad cop' som ständigt försökte mota Olle i grind när spelandet gick ut över skolan t.ex och beteendet gradvis blev mer aggressivt vid försök att stoppa! Efter en tämligen vardaglig konflikt gick som sagt sonen ut och försvann! Sen dess har han suttit och spelat ,då pappan jobbar skift, varannan vecka hela e.m och lång in på natten, sumpat skolan, tagit studenten utan G ett år försent, och gör fortfarande inga ansatser till att komma ut ut sin pappas lägenhet och han är nu 21! Jag har kontaktat advokat som rådde mig att inte bråka, vilket också mina vänner gjorde och jag valde, tyvärr, att kämpa vidare ensam och försöka behålla kontakt ändå! Rädd för att bråka mig till ett ännu sämre läge (då det just är besvärlig och bråkig jag framstått som i jmfr med pappan, som i princip sagt ja till allt jag försökt hålla kontroll på) så har jag försökt hålla koll på skola, bjuda på semestrar, coacha och stötta 'utifrån' och mått ...fruktansvärt dåligt! Är detta verkligen enl. BB 7:4 ok?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Jag beklagar att du har hamnat i en jobbig situation med din son.

Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) 7:4 behandlar brottet egenmäktighet med barn. Det ska anmärkas att bestämmelsen har fått en ny lydelse sedan 1 juli 2014. Innan dess gällde det för föräldrar som hade gemensam vårdnad om ett barn att det endast var straffbart att skilja barnet från den andra föräldern, och inte att kvarhålla eller vägra att lämna ut barnet. Din sons pappas agerande var alltså inte straffbart enligt BrB 7:4 vid den aktuella tidpunkten. Då det dessutom var flera år sedan detta skedde har även preskription inträtt rörande eventuella brott mot BrB 7:4, BrB 35:1.

Jag hoppas att detta är svar på din fråga!

Andrea KaalhusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot familj, 7 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo