Egendomsfördelning vid bodelning samt dess påverkan på framtida arv

2016-07-26 i Bodelning
FRÅGA
Min pappa köpte ut min mamma från huset för 20 år sedan.. Min pappa är omgift sedan 6 år tillbaka och nu är det skilsmässa på gång.. Han står för alla lån, lagfart, m m.. Måste han köpa ut henne ur huset eller vinsten vid försäljning eller hur blir det ned arv, då de har inga barn tillsammans och pappa har två döttrar?.. Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När makar separerar och genomgår äktenskapsskillnad skall en bodelning ske där makarnas egendom delas dem emellan, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB), se . För att få en full förståelse kring saken är det viktigt att notera skillnaden mellan en makes äganderätt samt vad en make genom giftorätt har rätt att ta del av vid en bodelning.

Det faktum att man är gift innebär inte per automatik att makar samäger all sin egendom. Köper ena maken något är den maken att ses som ägare av saken. Köper makarna något tillsammans är de att anse som samägare. Att göra skillnad här kan vara svårt när det gäller makar, särskilt ifall de har en gemensam ekonomi. Men oavsett så är det viktigt att komma ihåg att giftorätt och äganderätt inte är samma sak. Giftorätten är inte aktuell först det blir tal om äktenskapsskillnad och därmed bodelning.

All egendom som makarna äger, individuellt eller gemensamt, utgör giftorättsgods såvida det inte utgör enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB, se här. Vad som utgör enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § Äkt, se här. Exempelvis kan det vara egendom som den ena maken fått i gåva med villkor om att den ska vara enskild. Betydelsen av ifall egendom är att anse som enskild är att den inte tas med i bodelningen, 10 kap. 1 § ÄktB, se här. Egendom kan även göras till enskild via ett äktenskapsförord.

Enkelt beskrivet innebär bodelningen att värdet av varje makes egendom räknas fram. Härefter läggs makarnas egendom ihop och delas sedan lika dem emellan. Se mer detaljerade regler om hur bodelningen går till i 11 kap. ÄktB, se här

Ifall din pappas hus inte utgör enskild egendom utan giftorättsgods ska huset tas med i bodelningen. Din pappas maka har då rätt till att få ut hälften av husets värde i bodelningen, oavsett om hon samäger huset med din pappa eller inte. Ifall din pappa ensam äger huset har han dock rätt att i första hand få huset avräknat på sin lott efter delning av egendomen, 11 kap. 7 § ÄktB, här. Ifall huset är mer värt än den summa din pappa ska få ut från bodelningen blir han skyldig att kompensera sin maka antingen med annan egendom som hon kanske önskar eller rent ekonomiskt, 11 kap. 9 § ÄktB, se här

Observera dock att ifall huset tjänat som makarnas gemensamma bostad finns en regel om rätt till övertagande av bostaden för den make som kan anses bäst behöva den, 11 kap. 8 § ÄktB, se här. För att så ska få göras krävs dock att det kan anses som skäligt vilket blir en bedömningsfråga från fall till fall. Vanligen är dock att om någon av makarna stadigvarande bor tillsammans med barn anses den maken som bäst behövande.

När det gäller arvsfrågan så har den ingen direkt betydelse vid själva bodelningen. Frågan om arv aktualiseras först när din pappa avlider. Det är vad som vid tidpunkten från hans frånfälle finns i hans ägo som hans kvarlåtenskap kommer att beräknas utifrån. Är det så att din pappa äger egendom idag för ett högre värde än sin maka kan det givetvis bli så att hans egendomsmassa minskar i och med likadelningen som sker vid bodelningen vilket i sin tur innebär att ni "förlorar" viss egendom som ni annars skulle ärvt. Egendom som din pappas maka får ut genom bodelningen har ni ingen rätt till genom arv eftersom äganderätten då flyttas till henne.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2641)
2020-10-20 Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?
2020-10-16 Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?
2020-10-13 Kan ett arv ingå i en bodelning?
2020-10-11 Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

Alla besvarade frågor (85208)