Egendomsfördelning vid äktenskapsskillnad

2020-10-31 i Bodelning
FRÅGA
Tvist vid skilsmässa ang kostnader för bröllop och en semesterresa. Min ex-man tycker att jag ska betala mer än vad jag gjort för vårt bröllop och han vill även att jag ska betala för en semesterresa vi gjorde gemensamt innan vi gifte oss. Vad kan han kräva mig på? Det finns inget skrivet om vem som skulle betala vad när vi gifte oss. Han var nöjd med att jag tog ett lån och så var det bra med det. Angående resan så hade jag inte möjlighet att betala resan då så han erbjöd sig att betala den. Han hotar med att gå vidare med detta genom jurister och göra det allmänt känt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Med tanke på att ni båda varit gifta med varandra ska reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämpas.

Din fråga rör huruvida din ex-make vid bodelning kan kräva dig på tidigare erlagda kostnader hänförliga till bröllop och semesterresa.

Vid ett äktenskaps upplösande ska egendomen fördelas mellan er genom bodelning, 9:1 ÄktB.

Huvudregeln vid bodelning är att den ska göras med utgångspunkt i det egendomsförhållande som råder dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9:2 1 st. ÄktB. Vad bestämmelsen säger är att man utgår från de ekonomiska förhållandena kring er gemensamma egendom den dagen ni ansöker om att skilja er.

I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå (10:1 ÄktB) och andelarna i boet ska beräknas, 11:1 ÄktB. Därefter ska vid beräkningen av era andelar i boet så mycket avräknas att det täcker de skulder envar hade vid dagen då ni ansökte om äktenskapsskillnad, 11:2 1 st. ÄktB. Slutligen ska egendomen delas lika mellan er, 11:3 ÄktB.

Med det sagt spelar det ingen större roll om du upptog lånet före äktenskapets ingående eller under det. Heller inte vem som erlade kostnaden för resan samt bröllopet. Det är egentligen bara om det finns ett avtal (fordran) mellan er att du i framtiden ska betala tillbaka delar av kostnaden för resan och bröllopet där du kan bli skyldig att betala något. Du säger dock i frågan att han erbjöd sig att betala för resan, vilket inte torde medföra någon skyldighet för dig att i efterhand behöva betala någonting.

Skulle ni ha problem med att enas om bodelningen kan domstolen på ansökan av dig eller honom förordna någon att vara bodelningsförrättare, 17:1 ÄktB. Detta kan underlätta då det ofta inte är helt enkelt att enas vid en skilsmässa när det kommer till bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga. Uppstår det följdfrågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på 08-533 300 04 för vidare rådgivning i din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2813)
2021-06-11 Ska jag begära jämkning?
2021-06-11 Kan ett bodelningsavtal ogiltigförklaras?
2021-06-09 Kommer mina lån att påverka min fru negativt i en framtida bodelning?
2021-06-09 Ogiltighetsförklara ett bodelningsavtal

Alla besvarade frågor (93078)