Egendomsfördelning vid äktenskapsskillnad

2019-05-06 i Bodelning
FRÅGA
Om två gifta personer (som har barn och bor i en liten hyresrätt) ska separera och den lgh de bor i är för liten för att byta till två, men den som redan står på kontraktet kan få ett till förstahandskontrakt måste hen då skriva över det ena kontraktet på sin fd partner? Spelar det någon roll vilket lägenhetskontrakt som "ges bort"? Och om den ena äger en fastighet utomlands, ska den då ingå i eventuell bodelning, även om den skaffades/ärvdes innan paret var gifta? Det har tidigare i relationen talats om att sälja den för att gemensamt hela familjen kunna bo större, men det kommer nu sannolikt inte att bli av. Vad gäller för den egendomen vid en bodelning? Sist men inte minst: de två har relativt olika höga inkomster, då den ena studerar. Har det någon betydelse för frågorna ovan?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga handlar om egendomsfördelning vid äktenskapsskillnad blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig.

Fastigheten utomlands

Vid bodelning mellan makar ska enligt 10 kap 1 § ÄktB allt giftorättsgods ingå. Makarnas giftorättsgods är enligt 7 kap 1 § ÄktB all egendom som inte är enskild.

Som svar på den första frågan kommer fastigheten utomlands att ingå i bodelningen om den inte är enskild enligt någon av de punkter som återfinns i 7 kap 2 § ÄktB.

Gemensamma bostad (hyresrätten)

Vad som i rättslig mening ses som makarnas gemensamma bostad återfinns i 7 kap 4 § ÄktB. I samma lagrum tredje punkten framgår att en byggnad eller del av en byggnad som en make innehar med hyresrätt som är avsedd att vara makarnas gemensamma hem är deras gemensamma bostad.

Huvudregeln om fördelning av egendom vid bodelning återfinns i 11 kap 7 § ÄktB. Där föreskrivs att vardera maken har rätt att på sin lott få den egendom den önskar. Från denna huvudregel finns dock undantag i 11 kap 8 § ÄktB om makarnas gemensamma bostad. I nyss nämnda lagrum föreskrivs att den make som bäst behöver bostaden har rätt att få denna på sin lott, så länge det kan anses vara skäligt. Vem av makarna som anses vara i bäst behov av bostaden måste avgöras genom en bedömning i det enskilda fallet. Något som däremot vanligen betraktas vid bedömningen är om det finns barn i förhållandet varav ena maken har ensam vårdnad, denna har då oftast bättre behov av bostaden. Skulle den ena maken få bostaden på sin lott och denna överstiger makens andel i bodelningen får den maken enligt 11 kap 9 § ÄktB lämna egendom eller pengar i motsvarande omfattning till den andra maken.

Som svar på den andra frågan är det den make som är i bäst behov av bostaden som kommer att få denna på sin lott. I och med att bestämmelsen i 11 kap 8 § ÄktB enbart gäller makarnas gemensamma bostad är det hyresrätten som de bor i och inte den "nya" hyresrätten som kommer blir aktuell att överta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2354)
2019-11-12 Kan man ångra ett muntligt bodelningsavtal?
2019-11-12 Kan jag ge bort mina fonder och slippa ta upp dem i bodelningen?
2019-11-11 Ska fastighet belägen utomlands tas med i bodelning?
2019-11-10 Kommer bostadsrätten att ingå i bodelningen trots att ett äktenskapsförord har skrivits?

Alla besvarade frågor (74543)