FrågaFAMILJERÄTTBodelning13/11/2018

Egendom som införskaffats efter talan om äktenskapsskillnad väckts ska inte ingå i bodelning

Hur är det om man köper in en fastighet när skilsmässoansökan är inskickade men skilsmässan ej gått igenom?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den egendom som man köper efter det att en äktenskapstalan har väckts hos tingsrätt ska inte ingå sedan i en bodelning (9 kap 2 § äktenskapsbalken). Om det är så att man använder giftorättsgods för att kunna köpa fastigheten så ska den ändå inte ingå i bodelningen. Vad som händer då är att man istället uppställer en s.k. redovisningsfordran och räknar vid bodelningen egendomen som att den fortfarande finns kvar (9 kap 3 § äktenskapsbalken). Detta kanske lättast illustreras med ett exempel:

Ena maken har 200 000 kr på ett sparkonto. Dessa pengar hade hen redan innan talan om skilsmässa väcktes. De ska alltså ingå i bodelningen.

Efter att talan om skilsmässa väckts använder maken sparpengarna för att köpa en ny lägenhet. Lägenheten kommer inte att ingå i bodelningen. Pengarna finns inte kvar, så istället upptas den som en redovisningsfordran på 200 000 kr och räknas ändå med i bodelningen. Den kommer sedan avräknas på makens lott i bodelningen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare