Egendom som ej återlämnas efter bodelning

FRÅGA
Vid en skillsmässa och ena parten bor kvar i det gemensamma hemmet, vägrar lämna ifrån sig personliga saker som man kommit överrens om vid bodelning. hur går man tillväga för att få sina saker?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du nämner så ska en bodelning företas efter en skilsmässa. Där delas giftorättsgodset upp och fördelas lika mellan makarna. Utöver detta finns det även egendom som kan vara att anses som enskild egendom, vilket är fråntagen bodelningen och istället direkt tillfaller den rättmätige ägaren av makarna. Så som jag uppfattat din fråga så har den ena maken delar av den andre makens egendom i sin besittning. Då bör ni i första hand vända er till Kronofogdemyndigheten och begära handräckning, det vill säga att er egendom ska lämnas åter till er. Förfarandet "särskild handräckning" tar nämligen bland annat sikte på just sådana här situationer, det vill säga när en före detta partner inte återlämnar egendom. En ansökan om handräckning kostar 300 kr, men i ansökan kan man begära ersättning för denna kostnad från personen som håller i ens egendom.

Mer information om handräckning kan du hitta HÄR.

Dock kan denna situation även polisanmälas, då egendomen ej längre är gemensam i och med bodelningen vilket kan innebära att maken i fråga har gjort sig skyldig till olovligt förfarande. Olovligt förfarande kan, något förenklat, sägas vara en lättare form av stöld, där personen faktiskt aldrig "snor" egendomen. För att något ska anses vara en stöld krävs enligt Brottsbalken (BrB) 8 kap. 1 § att personen i fråga ”olovligen tager vad annan äger i syfte att tillägna sig det”. Problemet i fall som detta är att maken i fråga inte olovligt tagit egendomen, då maken redan haft besittning till dem sedan tidigare. Att maken valt att behålla egendomen trots påtryckningar talar dock som sagt för att brottet olovligt förfogande enligt BrB 10 kap. 4 § föreligger i denna situation. Detta brott innebär att en person har en annan persons egendom i sin besittning (ägo) och förfogar över denna på ett sätt som berövar den faktiska ägaren sin rätt till egendomen. Maken behöver alltså inte ta egendomen med avsikten att tillägna sig dem, som är fallet i stöld, utan det räcker att maken vägrar lämna tillbaka den för att kravet på att ägarens rätt blivit berövad ska anses uppfyllt.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga.

Med vänliga hälsningar

Erik Claeson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (470)
2020-10-23 Lånat ut pengar som jag inte får tillbaka, hur går jag tillväga?
2020-10-19 Kan enskild egendom utmätas av kronofogden?
2020-10-18 Vad kan jag göra för att få tillbaka pengar jag lånat ut?
2020-10-17 Vill hämta mitt arvegods hos den dödes sambo

Alla besvarade frågor (85283)