Egendom i bouppteckning

FRÅGA
Hej!Vid en bouppteckning efter min fars död upptogs en bil som den avlidnes tillgång med 1/1 del. Vid ett senare tillfälle framkom det att bilen var registrerad på hans fru (ej min mor) och då var vi enl Juristen tvungna att göra en tilläggsbouppteckning för att rätta till det.I den så justerades denna tillgång till 1/2 del var.Så nu till min fråga. Är det juridiskt viktigt vem bilen är registrerad på? Borde inte bilen upptagits med en 1/2 del var redan vid första bouppteckningen oavsett vem som stod registrerad på bilen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vardera maken i ett äktenskap äger självständigt den egendom som maken förvärvat före eller under äktenskapet. Makar har dock giftorätt i varandras egendom om inte annat avtalats eller följer av lag, se 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (1987:230) (här). En bil utgör giftorättsgods om inget annat är avtalat och således ska hälften av bilens värde ingå i bouppteckningen.

I ett äktenskap spelar det de flesta gånger, vid en senare bodelning/bouppteckning, ingen roll vem av makarna som står registrerad som ägare till en bil, om bilen utgör giftorättsgods.

Utifrån den beskrivning du gett i din fråga borde bilens värde från första bouppteckningen upptagits med en hälftendel.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll