Efterlevande sambo som dödsbodelägare

Hej. Min sambo har gått bort nyligen. Vi hade inga testamenten utan ville att allt skulle tillfalla våra barn. Det ena barnet är 15 år, eftersom jag inte är arvinge, får jag företräda henne i dödsboet eller ska god man utses?

Lawline svarar

Hej. Tack för din fråga.

Enligt Ärvdabalken 18 kap. 1 § anses både efterlevande sambo och arvingar som dödsbodelägare. Efterlevande sambo är dock endast dödsbodelägare fram till dess att det är klarlagt om sambon begär bodelning enligt Sambolagen 8 § eller inte. Denna begäran ska framställas senast när bouppteckningen förrättas. Av Föräldrabalken 11 kap. 2 § följer att om en dödsbodelägare är under 18 år företräds denne av sin förmyndare, men om förmyndaren är dödsbodelägare företräds den underårige av en god man.

Som efterlevande sambo anses du därför som dödsbodelägare till dess att du har beslutat om du vill begära bodelning eller inte. Detta betyder att du inte kan företräda era barn i dödsboet och en god man därför ska förordnas. Efter den eventuella bodelningen anses du dock inte längre som dödsbodelägare och en god man är därför inte nödvändig.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000