FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte07/08/2014

Efterlevande sambo med testamente

Hej! Jag är efterlevande sambo med testamente. Jag skickade våra testamenten till min sambos syskon och frågade om dom hade något att invända mot dessa och jag begärde skriftligt svar till ett visst datum om dom inte godkände det. Inget svar kom. Måste jag kalla dem till bouppteckning då dom inte vill? Hur blir det om det bara är skulder i dödsboet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! 

Jag tolkar det som att din avlidne sambo testamenterade all sin kvarlåtenskap till dig. Du är alltså den enda arvtagaren och din sambos syskon ärver ingenting. 

Till bouppteckningen ska de som är dödsbodelägare kallas. Dödsbodelägare är den avlidnas arvingar och universella testamentstagare samt i vissa fall efterlevande make eller sambo. Eftersom din sambos syskon inte kommer ärva honom då du ärver enligt hans testamente behöver de inte heller delta i bouppteckningen. 

Då ett dödsbos skulder överstiger dess tillgångar avskrivs skulderna. Du som arvtagare tar alltså inte över några skulder.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?