Efterlevande makes rätt till arv

Jag är gift och vi har inga barn. Mina föräldrar lever. Om jag testamenterar bort 50% av mitt dödsbo till Greenpeace vad händer med övriga 50%? Går de kvarvarande 50% till efterlevande make eller går de till mina föräldrar?

Om vi hade haft ett gemensamt barn och jag hade testamenterat bort av mitt dödsbo till Greenpeace visst är det så då att vårt gemensamma barn hade kunnat kräva att få ut sin laglott dvs 50% av mitt dödsbo direkt vid min död dvs inte vänta på efterarv. Dessa pengar hade tillfallit barnet direkt men hade om barnet var under 18 år fått förvaltas av min make (dock inte med fri förfoganderätt för pengarna är ju barnets)?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du valde Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har två frågor. Dels vad som händer med de resterande 50% av din kvarlåtenskap vid din död.Dels hur laglotten ter sig när ett minderårigt barn tilldelas det.

Till den första fråga så skulle resterande kvarlåtenskap tillfalla din make enligt 3:1 ÄB. Dock skulle din make endast inneha egendomen med fri förfoganderätt. Det innebär att han får förfoga över egendomen som han vill, men när han avlider så ska hälften av hans kvarlåtenskap ärvas av dina föräldrar, enligt 13:2 ÄB. På det sättet blir inte din make utsatt för ekonomiska svårigheter, samtidigt som dina föräldrar och din familj tillslut får arvet.

Till din andra fråga så stämmer det att en bröstarvinge kan kräva 50% av sin laglott, enligt 7:1 ÄB.

Med tanke på att barnet skulle vara minderårig så är den efterlevande maken förvaltare över barnets egendom, enligt kap 10 FB. Det innebär dock att den efterlevande maken måste följa reglerna som gäller för förmyndare av barn i kap 13 FB. Det innebär exempelvis att om arvet överstiger 8 prisbasbelopp (372000kr) så uppstår kontroller från staten om hur en får förvalta pengarn, 13:2 FB.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob WestlingRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”