Efterlevande makes rätt att sitta kvar i orubbat bo

2016-09-29 i Bodelning
FRÅGA
Vi är gifta. Min man har tre barn (23, 20 och 15 år) sedan tidigare, jag har två barn sedan tidigare (båda 7 år) samt väntar vi nu ett gemensamt barn som kommer födas i juni 2017. Hur ska vi göra för att jag ska sitta i orubbat bo om min man skulle gå bort? vi har det mesta av våra tillgångar knutna i fastigheter som vi nyttjar själva. Kan man på något sätt ta hänsyn till åldersskillnaderna på barnen? Det yngsta barnet kommer leva längre utan föräldrar än dem som redan är vuxna. Det har heller inte någon annan arvsrätt än oss.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Möjligheten för en efterlevande make att sitta kvar i orubbat bo, d.v.s. den efterlevande makens arvsrätt styrs av om den avlidne maken har särkullbarn som ska ärva denne, om makarna har gemensamma barn eller om de inte har några barn alls. I ert fall finns det både särkullbarn och ett gemensamt barn. Det innebär att den efterlevande makens arvsrätt blir begränsad till att endast omfatta den del av kvarlåtenskapen som inte tillfaller den avlidnes särkullbarn, dvs. det gemensamma barnets arvslott. Det gemensamma barnet får vänta på att få ut sitt arv tills även den efterlevande maken dött. Detta framgår av 3 kap. 1 § Ärvdabalken.

Förutsättningar för en efterlevande make att sitta kvar i helt orubbat bo vid makens bortgång är alltså beroende av om särkullbarnen till den avlidne maken avstår från sina arvslotter till fördel för den efterlevande maken. Då ärver alltså den kvarlevande maken allt och särkullbarnen får vänta med att ta ut sina arvslotter till dess att även den efterlevande maken dött (se 3 kap. 9 och 2 §§ Ärvdabalken). Om det finns anledning att tro att särkullbarnen inte kommer att vilja avstå från sina arvslotter kan en möjlighet vara att upprätta ett testamente till fördel för den efterlevande maken. Vid upprättande av ett sådant testamente måste man dock ta hänsyn till laglottsskyddet.

När en person dör har dennes bröstarvingar en laglig rätt att få ut åtminstone sina laglotter. Laglotten är hälften av arvslotten (se 7 kap. 1 § Ärvdabalken). Det innebär att det inte är möjligt att fritt testamentera sina egendomar till den efterlevande maken. Ett sådant testamente blir utan verkan om särkullbarnen jämkar testamentet för att få ut sina laglotter. Det är dock möjligt att minimera särkullbarnens arvslott till endast laglotten genom testamente, men inte mer än så.

Någon möjlighet för den efterlevande maken att sitta kvar i helt orubbat bo finns alltså inte, utan den bästa möjligheten för att det skulle ske är om särkullbarnen respekterar era önskningar och avstår från sina arvslotter till fördel för den efterlevande maken till dess att även denne har dött.

Någon reglering av arvsrätten med hänsyn till barnens åldrar går inte att göra.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger! Vill ni ha hjälp att upprätta testamente råder jag er att använda våra tjänster för det.

Johanna Matsdotter
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2630)
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?

Alla besvarade frågor (84311)