FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom27/03/2019

Efterlevande makes rätt att ärva enskild egendom

Hej Min fru gick bort nyligen, jag skrev till er innan men förstår att ni behöver mer uppgifter. Min fru har kvar sin mamma, alla mammans syskon är avlidna hennes pappa och hans syskon är också avlidna.

Min fru Christina har inga syskon och föräldrarna har inga andra barn.

Vi skrev äktenskapsförord som säger : Vi förordnar att följande egendom skall vara enskild:

All egendom som var och en av oss nu äger och i framtiden förvärvar samt avkastningen av sådan egendom.

Nu till frågan, Ärver jag min frus enskilda egendom eller är det hennes mamma som ärver hennes enskilda egendom? och om det nu är så att det är mamman som ärver hus mm. och hon inte vill ha det utan hon vill att jag skall ärva min frus egendom, så om jag har förstått det rätt så kan man skriva ett arvsavsägelse eller arvsavstående. I så fall vilket av dessa skall skrivas så att fruns tillgågar tillfaller mej

Vänliga hälsningar Sukjoo Green

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du och din fru hade ett äktenskapsförord om enskild egendom, och nu undrar du om du kommer att få ärva hennes enskilda egendom.

I mitt svar kommer jag utgå från att din fru inte har några särkullbarn, d.v.s. barn som är hennes barn men inte dina egna.

En efterlevande make ärver vanligtvis med fri förfoganderätt

Om arvlåtaren var gift, ska kvarlåtenskapen gå till den efterlevande maken (3 kap. 1 § ärvdabalken). Det är alltså du som var gift med din fru som i första hand har rätt till arvet.

Om den som lämnar arv efter sig har arvingar i första eller andra arvsklassen, d.v.s. barn, föräldrar, syskon eller syskonbarn, ärver den efterlevande maken tillgångarna med endast fri förfoganderätt, istället för full äganderätt (3 kap. 2 § ärvdabalken). Sådan egendom får du använda i stort sett hur du vill. Du får t.ex. spendera och sälja egendomen men du får du inte ge bort egendomen som en gåva så att den minskar i väsentlig mån (3 kap. 3 § ärvdabalken). Däremot innebär det också att om den efterlevande maken senare skulle avlida, ska egendomen gå tillbaka till den först avlidnes släktingar i första eller andra arvsklassen, om sådana finns. I första hand ärver era barn om ni har sådana. Din frus mor kommer med andra ord inte ärva något så länge du lever, eller om ni har barn som kan ärva.

En efterlevande make ärver även enskild egendom

Genom äktenskapsförord kan makar bestämma att viss egendom ska vara någons enskilda egendom (7 kap 3. § äktenskapsbalken). Sådan egendom ska inte tas upp vid bodelning, vilket kan få betydelse vid en skilsmässa (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Däremot påverkar inte ett äktenskapsförord en efterlevande makes rätt till arv. Att din fru har haft enskild egendom har alltså ingen betydelse. Du ärver enskild egendom också.

Det enda sättet att förhindra att en make ärver enskild egendom är om det framgår av ett testamente.

Sammanfattning

Ett äktenskapsförord om enskild egendom påverkar inte din rätt till arv. Du ärver din frus enskilda egendom med fri förfoganderätt.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?