Efterlevande makes arvsrätt och särkullbarn

Hej! För ett par år sedan var vi hos jurist i Sthlm men känner fortfarande en osäkerhet i svaret då det aldrig förekommer i några frågespalter. Vi är gifta sen 70-talet och har ett gemensamt barn, maken har två särkullebarn. Vi bor i hus som jag står som ensam ägare till och har alltid gjort (37år). Vi har dessutom en del besparingar/arv där allt är på konton endast i mitt namn. Maken är sjukpensionär sen 70-talet och har därför inte mycket pengar sparat. Om maken dör först får särkullebarnen ärva endast det som finns på hans konto (laglotten). Dör jag först får vår gemensamma son ärva allt (om det finns ngt kvar) som var skrivet på mig (dvs hus o besparingar) vid makens frånfälle. Vid eventuell skilsmässa delas dock allt lika. Har vi uppfattat allt korrekt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under förutsättning att något testamente eller äktenskapsförord inte fastslår något annat är följande stadgat i Ärvdabalken (ÄB). Om din make dör först finns tre arvingar: dels ert gemensamma barn och dels två särkullbarn. Det är korrekt som du skriver att särkullbarnen får ut sin del direkt enligt 3 kap. 1 § ÄB (såvida de inte efterger sitt arv till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap. 9 § ÄB). Däremot kommer ert gemensamma barn att få vänta på sitt arv tills båda föräldrarna avlidit. Du kommer således som efterlevande make att få ärva den del av arvet som kommer att tillfalla ert gemensamma barn när du avlider (3 kap. 1 § 1 st. ÄB). 

Om du avlider först finns det enbart en arvinge: ert gemensamma barn. Enligt samma resonemang som ovan kommer din make att ärva hela kvarlåtenskapen och den gemensamma bröstarvingen kommer att få vänta på sitt arv tills båda makarna avlidit.

När det gäller själva egendomen är huvudregeln att makar delar allt lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Särkullbarnen har de rätt att få ut hela sitt arv (inte bara laglotten) när din make dör enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Eftersom vardera make har rätt till hälften av egendomen kommer särkullbarnen inte endast ha rätt till det som finns på hans konto, utan rätt till hälften av all den egendom som utgör giftorättsgods. Undantaget är sådan egendom som är din enskilda egendom (t ex genom äktenskapsförord, arv eller gåva). 

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Linnea RanvingeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”