Efterlevande makes arvsrätt när gemensamma och särkullbarn finns

2018-09-27 i Make
FRÅGA
Min make har avlidit. Vi hade två gemensamma barn (under 18 år) och han hade ytterligare en son (särkullsbarn över 18 år) som nu vill ha sin laglott. Således är vi två dödsbodelägare, jag och särkullsbarnet.Efter bouppteckningen är den avlidnes kvarlåtenskap 600 000 kr. Ärver jag hälften av min makes kvarlåtenskap? Eller är det bara barnen som ärver (1/3 var?).
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Regler rörande arvsrätt återfinns i Ärvdabalken (ÄB).

När en make avlider så ska först en bodelning göras mellan makarna och huvudregeln är att makarnas giftorättsgods ska läggas samman och delas på hälften mellan den efterlevande och den avlidne.

När sedan arvet ska fördelas är huvudregeln enligt 3 kap. 1 § ÄB att kvarlåtenskapen tillfaller den efterlevande maken med fri förföganderätt. Det innebär att du då frått får använda egendomen med begränsning att du inte får testamentera eller genom gåva minska arvet i väsentlig mån. Ett undantag finns dock när det kommer till särkullbarn. Om det dock finns ett särkullbarn, vilket det gör i detta fall, har denne rätt att få ut sin del av arvet direkt.

I praktiken är det bröstarvingar som ärver, alltså barnen, men i och med att ni har gemensamma barn så får du fritt förföga över arvet så länge du lever. Era gemensamma barn får sedan rätt till efterarv när du går bort. Detta innebär alltså att särkullbarnet har rätt till 1/3 av 600 000kr (200 000kr) och du då ärver i era gemensamma barns ställe och får 2/3 (400 000kr).

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll