Efterlevande makes arvsrätt

FRÅGA
Min far har gått bort. Han var gift men hon gick bort för två år sedan. De hade inbördes testamente där far fick förfoganderätt. Det stod också i testamentet mellan dom att vid bådas frånfälle ärver deras bröstarvingar allt. Hon hade inga barn. Nu visar det sig att fruns syster ska tydligen ha hälften av allt arv nu när far gått bort. Till och med hans bil och sparpengar. Är detta riktigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Bodelning:

När er far gick bort ska det ha gjorts en bodelning mellan honom och hans numera avlida fru. Er fars andel i bodelningen utgjorde kvarlåtenskapen efter honom. Huvudregeln när man är gift är att den efterlevande maken ärver först och att de gemensamma barnen får vänta på sitt arv tills båda föräldrar avlidit (3 kap. 1 § ÄB).

Denna regel gäller dock inte när en av makarna har egna barn, särkullsbarn. Dessa har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död (3 kap. 2 § ÄB).

Det finns emellertid en möjlighet för särkullbarnet att självmant avstå sin del av arvet till förmån för efterlevande make (3 kap. 9 § ÄB). Det här innebär inte att särkullbarnet frånsäger sig rätten till sitt arv helt, utan att särkullbarnet istället kommer att få ut sin laglott först när båda makarna har avlidit. Efterlevande maken kommer då att ärva särkullbarnets arvsdel med fri förfoganderätt.

Den fria förfoganderätten innebär att hans fru fått lov att spendera arvet efter honom, sälja det, skänka bort det; däremot inte testamentera bort det.

Utifrån frågan vet jag inte om du fått ut din del av arvet när din far dog eller om du valt att få ut det vid hans frus frånfälle. Om det är så aktualiseras nästa rubrik.

Efterarv:

När hans fru nu avlidit har du rätt till efterarv efter din far om du inte tog ut arvet direkt. Det är inte en viss summa som tillfaller er efterarvingar utan en andel. Som huvudregel efterarvingar rätt till hälften av boet efter den efterlevande maken (3 kap. 2 § ÄB).

Efter din fars fru avled kommer hennes kvarlåtenskap att tillfalla hennes bröstarvingar, men eftersom hon inte har några barn tillfaller de i första hand hennes föräldrar och i andra hand om de inte finns i liv hennes syskon (2 kap. 2 § stycke 2 ÄB).

Sammanfattningsvis:

Bodelningen efter din fars död gör att hans och sin frus tillgångar delas lika mellan dom. Hans del av tillgångarna ska helt tillfalla dig som bröstarvinge efter hans död. Den andra delen av tillgångarna går till hans efterlevande fru efter bodelning och den delen kommer hennes syster kunna ärva när hon avlider enligt arvsklassreglerna. Det spelar ingen roll att det var din pappas bil och sparpengar så länge de inte var enskild egendom, isåfall ska de ha plockats ur bodelningen redan vid hans frånfälle.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1111)
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?
2021-09-29 Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?
2021-09-29 Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (96471)