Efterlämnar make samt särkullbarn - hur blir arvsfördelningen?

2017-11-03 i Arvsordning
FRÅGA
Jag har ett fritidshus som jag har äktenskapsförord på. Där jag står som ägare. Om jag går bort. Får min nuvarande fru halva huset o mina barn andra halvan? Vilket vore önskvärt då vi inte har några gemensamma barn. Eller behöver jag upprätta ett testamente.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du skulle gå bort kommer först en bodelning mellan dig och din fru att ske, se 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Eftersom ni skrivit ett äktenskapsförord på fritidshuset kommer detta inte att ingå i bodelningen. All annan egendom som ni äger som inte är enskild egendom kommer att delas lika mellan er, se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. När sedan bodelningen är gjord kommer arvet att fördelas. Arvet består då av den del du fick vid bodelningen samt din enskilda egendom vilket bl.a. är fritidshuset.

De barn du har som inte är dina och din frus gemensamma kallas i lagtexten för särkullbarn. Eftersom du och din fru inte har några gemensamma barn skulle vid din död allt arv gå till särkullbarnen, se 3 kap. 1 § ärvdabalken. Den avlidnes barns arvsrätt har alltså företräde framför makes arvsrätt. Det finns en möjlighet för din fru att ärva efter dig om något av dina barn skulle vilja avstå sin del av arvet till förmån för din fru. Det eller de barn som avstår sitt arv kommer sen ha rätt att få ut sitt arv vid din frus död.

Bestäm fördelningen genom testamente
Som du redan nämnt finns ett sätt att lösa detta om du önskar en annan fördelning, nämligen att skriva ett testamente. I testamentet kan du skriva att din fru ska tilldelas halva fritidshuset och att särkullbarnen ska få dela på resterande hälft.

En regel som är bra att vet om i det fallet är att särkullbarnen alltid har rätt att kräva ut sin laglott, se 7 kap. 3 § ärvdabalken. Laglotten är hälften av arvslotten, alltså hälften av vad barnen skulle haft rätt att ärva om inte testamentet fanns, se 7 kap. 1 § ärvdabalken. Vi säger att du vid din död skulle efterlämna ett arv till ett värde av 1 miljon kr. Om det i det fallet inte finns något testamente skulle särkullbarnen ha rätt att dela lika på 1 miljon kr. Om du har två barn innebär det att de skulle få 500 000 kr var. 500 000 kr är då deras arvslott och deras laglott är då 250 000 kr. Eftersom du endast vill ge bort hälften av huset till frun så blir regeln inget problem eftersom barnen ändå inte kommer kunna begära ut mer än hälften av sin arvslott. Det kan dock vara bra för dig att vet om regeln ifall du skulle vilja testamentera bort mer tillgångar till din fru.

Sammanfattningsvis
Utan ett testamente har din fru ingen rätt att ärva fritidshuset, utan hela huset kommer att gå till dina barn. Därför bör du skriva ett testamente om du önskar att din fru vid din död ska få hälften av huset.

Bra att tänka på när man skriver testamente
Formkraven för ett giltigt testamente finns i 10 kap. 1 § ärvdabalken. Testamentet ska vara skriftligt och underskrivet av testatorn samt två vittnen. Vittnena måste vara närvarande när testatorn undertecknar testamentet. Ett sista krav är att vittnena måste förstå att det är ett testamente de bevittnar och skriver under. I övrigt är det bra att försöka skriva allt så tydligt som möjligt för att minimera risken att det i efterhand uppkommer tvister kring hur testamentet ska tolkas.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1664)
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?
2021-09-08 Om rätt att ärva efter sina mor-och farföräldrar

Alla besvarade frågor (95697)