Efterarvsrätt och förändringar i efterlevande make/sambos egendomsmassa

Min far gick bort 2003. Min mor sålde för några år sedan deras gemensamma bostadrätt till min syster och hyr den av henne sedan dess. Vi är tre syskon. Har vi två andra syskon någon rätt till den eventuella värdeökning bostadsrätten kan ha haft sedan försäljningen när vår mor avlider?

Lawline svarar

Hej,

Jag utgår i mitt svar från att ni tre syskon är gemensamma barn till er far och er mor, d.v.s. att ni alla tre har samma moder och fader. Vidare utgår jag ifrån att er moder erhöll bostadsrätten efter er fars bortgång antingen på grund av att de var gifta vid tiden för dödsfallet, eller att de var sambo och ärvde bostadsrätten genom förordnande i testamente.

Generellt vad gäller rätt till arv kan man säga att det värde som arvsrätten kommer utgöra, fixeras först vid tidpunkten för arvlåtarens (den avlidne) bortgång. Det betyder t.ex. att ditt arv efter din moder i regel inte påverkas av hur hon har förvaltat sin egendom och sitt kapital. Detta gäller även ifall där de ekonomiska dispositioner hon vidtagit skett gentemot en annan arvsberättigad (sin syster). Alltså finns det inget stöd i den svenska arvsordningen för att kräva ditt syskon på den värdeökning som hennes investering av er moders lägenhet har genererat.

Undantagen från huvudregeln ovan, d.v.s. att arvets storlek kan påverkas av diverse ekonomiska dispositioner som arvlåtaren har vidtagit under sin livstid har alla det gemensamt att det rör sig om vederlagsfria överlåtelser. Således skall det alltså röra sig om gåvoliknande överlåtelser av egendom för att den ekonomiska dispositionens värde, under vissa förutsättningar, kan återkrävas och medräknas till kvarlåtenskapen. Hade din syster erhållit bostadsrätten i gåva hade man kunnat fundera över hur detta skall påverka övriga arvingars arvsrätt. Emellertid hade man inte heller i ett sådant läge beaktat värdeökningen från överlåtelsedagen till dagen för dödsfallet. Sammanfattningsvis kan man därför konstatera att den värdeökning som skett mellan dagen för överlåtelsen till dagen för er moders bortgång, inte skall påverka vare sig storleken eller fördelningen av er moders kommande kvarlåtenskap.

Har ni ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Joel Sandin PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo