Efterarvingar som inte blivit kallade till bouppteckningen

Min syster avled i en olycka för 7 år sedan. Hon var gift, de hade inga barn och hennes man har inga nära släktingar, bara en kusin. I bouppteckningen finns av någon outgrundlig anledning vi systrar inte upptagna som efterarvingar. Betyder det att vi inte har något arv att vänta? Vi har heller aldrig delgivits någon bouppteckning utan upptäckte detta först nu vid kontakt med skatteverket

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om bouppteckning finns i Ärvdabalken (ÄB)

Vem är efterarvinge?

En efterarvinge är en person som är berättigad till arv efter en avliden person, men som måste vänta på arvet till dess att den avlidne personens maka eller make också har avlidit. 

När en make eller maka i ett äktenskap dör finns det en regel som säger att kvarlåtenskapen ska tillfalla den andra maken (3 kap. 1 § ÄB). Vissa personer har dock rätt till efterarv, vilket innebär en rätt till arv när även den efterlevande maken dött. Vem som kan vara efterarvinge framgår av 3 kap. 2 § ÄB

I första hand är det bröstarvingar som har rätt till efterarv, då de tillhör den första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB). I detta fall finns inga barn eller barnbarn varför det är den andra arvsklassen som har rätt till efterarv. I denna arvsklass ingår den avlidnes föräldrar och syskon (2 kap. 2 § ÄB). I första hand är det föräldrarna som ärver och i andra hand syskon (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Förutsatt att era föräldrar inte längre lever är ni alltså berättigade till efterarv. 

Bouppteckning och efterarvinge 

Av 20 kap. 2 § ÄB framgår det att följande personer ska kallas till bouppteckningen:

1. Samtliga dödsbodelägare (Dödsbodelägare är de som enligt lag eller testamente har rätt till en andel i dödsboet)

 2. Efterlevande make eller efterlevande sambo 

 3. Efterarvingar (Både legala och testamentariska)

Ni skulle alltså i egenskap av efterarvingar blivit kallade till bouppteckningen. Om samtliga dödsbodelägare inte kallats till bouppteckningen får Skatteverket inte registrera bouppteckningen. När en bouppteckning skett på ett felaktigt sätt ska Skatteverket utsätta tid inom vilken bristen ska avhjälpas (20 kap. 9 § 3 st. ÄB).

Sammanfattning

Ni systrar är efterarvingar och berättigade till arv när er systers make avlider. Eftersom ni borde ha blivit kallade till bouppteckningen rekommenderar jag att ni kontaktar Skatteverket för att få klarhet i situationen. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Med vänliga hälsningar 

Jennie AskengrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”