Efterarv och istadarätt

2016-08-27 i Arvsordning
FRÅGA
Hej. Mina föräldrar är döda. Min morbror dog 1993 nu har hans fru också dött. Dom hade inga barn.Det finns en moster till mig i livet nu undrar jag om jag och mina 2 bröder och jag har någon rätt till arvet? Vad jag förstår så är vår moster arvtagare.Behöver vi några papper för att vi är släkt med vår bortgångne morbror, i så fall vilka papper behövs? Tack på förhand om ett svar från er
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Regler om arvsrätt hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Eftersom att din morbror var gift med en kvinna och han saknade bröstarvingar så tilldelades hans kvarlåtenskap den efterlevande makan enl. ÄB 3:1 st. 1. Den efterlevande makan fick då efter bodelningen en egen del samt en del i arv från din morbror. Eftersom din morbror har arvingar i andra arvsklassen, din moster samt du och din bror, så har ni rätt till efterarv genom s.k sekundosuccesion. Detta innebär att den del som efterlevande maka fick i arv från din morbror erhåller hon med fri förfoganderätt, vilket betyder att hon har rätt att förfoga över den som hon önskar under sin livstid. Däremot har hon inte rätt att testamentera bort den, se ÄB 3:2 st. 1. Efterlevande makas egen del från bodelningen erhåller hon med full äganderätt och hon får alltså fritt testamentera bort denna delen efter sin vilja.

Förutsatt att bodelningen mellan din morbror och hans fru var 50/50 så kommer således hälften av hennes kvarlåtenskap nu vid hennes död att utgöra efterarv som ska tillfalla din morbrors arvingar i andra arvsklassen enligt den legala arvsordningen, se ÄB 2:2 st. 2. Den andra delen av efterlevande makas kvarlåtenskap ska på samma sätt tillfalla hennes närmaste arvingar, alternativt om hon upprättat testamente så skall det fördelas enligt detta.

Enligt den legala arvsordningen så är det i första hand den dödes föräldrar som tar del av arvet. Om föräldrarna inte är i livet så är det istället syskon till den döde som ärver. Som du beskriver ovan är det alltså din mamma och din moster som är närmsta arvingar i den andra arvsklassen. Eftersom att din mamma inte är i livet så har hennes bröstarvingar rätt att ärva i hennes ställe enligt s.k istadarätt, se ÄB 2:2 st. 2, vilket då är du och dina två bröder. Den halva av den efterlevande makans kvarlåtenskap som utgör arv efter din morbror kommer då att delas på mitten, ena halvan går till din moster och den andra halvan får du och dina två bröder dela på.

Rörande ev. behov av intyg vid arvsskifte kan du läsa mer om detta på skatteverkets hemsida här.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1547)
2021-01-14 Vem är en "aster"?
2021-01-14 Om min pappas senaste fru har arvsrätt efter min faster?
2021-01-10 Ärver min svägerska efter mig?
2021-01-06 Vem ärver mina morbröder?

Alla besvarade frågor (88084)