Efter hur lång tid preskriberas fordringar?

2021-06-27 i Preskription
FRÅGA
Hejsan,Jag fick häromdagen kännedom om skulder från år 1999 inkommit till kronofogden för utmätning av min lön. Är inte dem skulderna preskriberade? Det gällde bl.a skolfoton och hundmat.Mvh.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Reglering avseende preskription av fordringar återfinns i preskriptionslagen (PreskL). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (se 8 § första stycket PreskL).

Utgångspunkten är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (se 2 § första stycket PreskL). Vid konsumentfordringar gäller istället en preskriptionstid på tre år, förutsatt att fordringen inte är ett löpande skuldebrev (se vidare 2 § andra stycket PreskL). Om hundmaten är köpt av en näringsidkare som denne sålt inom ramen för sin yrkesmässiga verksamhet, och du har använt hundmaten för enskilt bruk, gäller således en preskriptionstid för denna på tre år.

Preskriptionstiderna gäller som sagt enbart om inte något preskriptionsavbrott sker. De olika typerna av preskriptionsavbrott som finns regleras i 5 § PreskL och inkluderar exempelvis att gäldenären får ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från borgenären eller att gäldenären utfäster betalning eller erlägger ränta eller amortering. Verkan av att sådana preskriptionsavbrott sker är att en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet (se 6 § PreskL).

Om något av dessa preskriptionsavbrott har skett i ditt fall kommer fordringarna mot dig inte att vara preskriberade. Om däremot inget preskriptionsavbrott har skett gentemot dig om gäldenär kommer dessa fordringar från 1999 att vara preskriberade och borgenären kan inte kräva dig på betalning.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (602)
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?
2021-08-29 När preskriberas ett borgensåtagande?
2021-08-17 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (95731)