Efter hur lång tid preskriberas en skuld?

Hur många år kan en obetalat gäld följe en person , innan den avskrivas ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur lång tid det tar innan en skuld preskriberas.

Regler om preskription av skulder finns i preskriptionslagen. Detta under förutsättning att det inte finns bestämmelser om preskription i en annan lag, då gäller den lagen istället (1 § preskriptionslagen).

Preskription innebär att den som har rätt att kräva betalning förlorar rätten till detta (8§ Preskriptionslagen).

Huvudregeln är att en skuld preskriberas efter 10 år efter tillkomsten (2 § 1 st Preskriptionslagen). Om skulden är riktat mot en konsument (en privatperson) och tillhandahålls av en näringsidkare (företag) är dock preskriptionstiden 3 år (2 § 2 st Preskriptionslagen). Med andra ord är preskriptionstiden beroende av om den som skulden är riktat till agerat som en konsument eller en näringsidkare.

Preskriptionstiden kan också komma att förlängas om det sker ett så kallat preskriptionsavbrott, vilket innebär att en ny presktiptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet (6 § Preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt, exempelvis om gäldenären (den som är skyldig pengar) betalar en del av skulden eller på annat sätt erkänner skulden borgenären (den som har rätt att kräva betalt) (5 § Preskriptionslagen)

Som svar på din fråga kan en skuld preskriberas efter 10 år eller 3 år beroende på vem skulden är riktad mot. Preskriptionsavbrott kan komma att påverka preskriptionstiden. Dock vet jag inte exakt vad det rör sig om för skuld i detta fall, som nämnts ovan kan det finnas bestämmelser i annan lag som kan gälla istället för preskriptionslagen, varför jag inte vågar svara exakt på vilken preskriptionstid som gäller.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig igen.


Hälsningar,

Linnea BrundinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo