Efter hur lång tid kan man bli villkorligt frigiven?

2020-03-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Min vän har fått en fängelsedom på 3 år och 4 månader han har suttit häktad sen i augusti (nu är det Mars) och som jag har förstått det räknas häktestiden av. Finns det någon chans att han kommer ut tidigare än augusti 2021 om han sköter sig? Eller är det när man suttit 3/4 av straffet som minst man kan bli frisläppt? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om tiden för häktning räknas av på strafftiden samt när en villkorlig frigivning blir aktuellt.

Räknas häktestiden av på fängelsestraffet?

Precis som du nämner i frågan så ska tidpunkten för strafftidens början beräknas från då den dömde berövas friheten eller redan är berövad friheten som häktad. Detta framgår av 17 § Strafftidslag (2018:1251). Med andra ord så påbörjades din väns strafftid när han häktades i augusti 2019.

Villkorlig frigivning efter 2/3 av straffet

Huvudregeln är att en dömd person ska friges villkorligt efter två tredjedelar (2/3) av ett tidsbestämt straff, 26 kap. 6 § Brottsbalken, BrB. Villkorlig frigivning innebär att personen friges på prov före strafftidens slut. Efter den villkorliga frigivningen gäller en prövotid som motsvarar den strafftid som återstår vid frigivningen, dock minst ett år, 26 kap. 10 § BrB. Om personen begår nya brott under prövotiden kan den villkorliga frigivningen dras in.

Om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning, ska den skjutas upp enligt vad som framgår av 26 kap. 7 § BrB. Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska det särskilt beaktas om den dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten. Det finns därmed ett krav på att vara skötsam för att kunna bli villkorligt frigiven.

Sammanfattning

Eftersom din vän har fått en fängelsedom på 3 år och 4 månader kommer han att avtjäna cirka 2 år och 2 månader innan han kan friges villkorligt. Då han blev frihetsberövad i augusti 2019 kan han bli villkorligt frigiven först i oktober/november 2021.

Mvh

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1384)
2020-11-30 Falsk tillvitelse i socialtjänsten
2020-11-30 Frågor om belastningsregistret
2020-11-30 Hur länge sitter man i fängelse?
2020-11-30 Vilken påföljd blir aktuell för grovt bedrägeri?

Alla besvarade frågor (86816)