Efter hur lång tid gallras böter från belastningsregistret?

2020-05-16 i Påföljder
FRÅGA
För 2 års sen blev jag tagen för stöld. Jag fick hem info att detta klassades som ringa stöld, stölden var på 826 kr. Jag är medveten att det kommer att synas på mitt belastningsregistret och gick ner till polisstationen för att ta reda på hur länge mitt misstag kommer att arkiveras i systemet. Polisen sa i 10 år men jag har läst liknande fall och då står det att det gallras i 5 år. Vad är det som gäller 5 eller 10 år ?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!

Gallring av uppgifter i belastningsregistret regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister ("belastningslagen"). Du har helt rätt med att uppgiften kommer gallras efter fem år eftersom du bara fick böter (belastningslagen 17§ 9p). Detta gäller oavsett om du fick bötern genom dom, beslut eller genom att acceptera ett s.k. strafföreläggande/en ordningsbot.

Jag kan kort tillägga vad som framgår av belastningsregistret. Av intresse för dig är främst att dina personuppgifter framgår (t.ex. namn och personnummer) samt vilket brott du dömts för och till vilken påföljd. Även vissa andra uppgifter kan förekomma men dessa blir främst aktuella om brottet på något sätt varit udda eller så är uppgifterna av "formell karaktär", t.ex. en kopia av domen/beslutet (2§ Förordning (1999:1134) om belastningsregister)

Om du vill veta exakt vad som står i belastningsregistret har du en rätt att begära att få ut alla uppgifter om dig (9§ 1st belastningslagen). Du ska då göra en skriftlig begäran till polismyndigheten (9§ 5st belastningslagen).

Jag hoppas detta besvarade din fråga. Om inte är du varmt välkommen att återkomma med följdfrågor. Tack igen för att du använt Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1448)
2021-02-27 Vad är straffet för innehav av 730 rivotriltabletter?
2021-02-24 Hur kan privata försvarare vara förenligt med ekvivalensprincipen?
2021-02-22 Preskriptionstid
2021-02-22 Fråga om påföljd vid flerfaldig brottslighet

Alla besvarade frågor (89685)