FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott26/11/2015

Effekter av att smita från olycksplats

Jag backade på en bil. Såg inte att jag orsakat ngn skada på andra bilen. Lämnade dock platsen utan att meddela andra fordonets förare som ej fanns i närheten.

Har blivit polisanmäld då en person såg händelsen. Misstanke om brott mot trafikbrottslagen paragraf 5 (smitning).

Om jag orsakat ngn skada vill jag så klart göra rätt för mig.

Men vad kan påföljden bli? Och kan en dom försvåra arbete inom skola/omsorg som är min nuvarande sysselsättning?

Får man studera till lärare om man döms skyldig? (Även om jag inte begått ngt grovt brott i mina ögon i så fall)

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Brottet smitning följer av 5 § trafikbrottslagen. Vid fällande dom kan påföljden bli böter eller fängelse i högst sex månader. Bedömningen görs utifrån det enskilda fallet. I ditt fall verkar det röra sig om en liten skada vilket talar för att straffet inte bör bli mer än böter.

När det gäller arbete inom skola måste den som erbjuds anställning lämna ett utdrag ur belastningsregistret enligt 2 kap 31 § Skollagen. Även vid arbete inom omsorg är det vanligt att arbetsgivare vill se ett utdrag ur belastningsregistret. Arbetsgivaren kommer alltså informeras om brottet, men det är upp till denne att avgöra om du fortfarande anses lämplig för jobbet. Ett smitningsbrott bör inte ha något större inflytande på dina anställningsmöjligheter eftersom det troligen inte kommer påverka din lämplighet vid arbete inom skola eller omsorg.

Smitningsbrottet bör inte heller påverka dina möjligheter att utbilda dig som lärare. Dock finns ett moment i lärarutbildningen som heter verksamhetsförlagd utbildning. För att kunna utföra denna del måste du lämna ett utdrag ur belastningregistret enligt 2 kap 31 § 2 st p. 2 skollagen.

Sammantaget kan alltså brottet resultera i böter eller fängelse i upp till sex månader. Det bör inte påverka dina jobbmöjligheter inom skola eller omsorg men arbetsgivaren kommer troligen begära ett utdrag ur belastningsregistret. Brottet bör inte heller utgöra hinder för dig att utbilda dig till lärare.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo