EES-körkort och svenskt körkort

2019-07-18 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej,Jag har varit folkbokförd i Sverige hela mitt liv men senaste åren har jag jobbat i Norge.Där tog jag även mitt körkort nyligen.Jag har ett giltigt svenskt körkort men det är bortappat och säkert gått ut.Min fråga är följande:Vad händer vid en körkortskontroll av polis?Om jag visar mitt norska körkort och dom gör en slagning och upptäcker att jag har svenskt körkort men jag visar det norska?Tacksam för svar,Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lagstiftning är körkortslagen (KörkL) och körkortsdirektivet.

Avseende ditt svenska körkort

Det grundläggande behörighetskravet för att få framföra ett fordon är att föraren har ett gällande körkort för fordonet, 2 kap. 1 § KörkL.

Enligt bestämmelsen i 3 kap. 13 § första stycket p.1 gäller inte ett körkort om det inte har förnyats efter föreläggande. Ett körkort ska förnyas inom tio år efter det att det utfärdats eller förnyats senast. Det medför att om du inte förnyat ditt svenska körkort inom de senaste tio åren så är inte ditt svenska körkort längre giltigt.

Om ditt svenska körkort inte har gått ut så finns det en ytterligare bestämmelse i 3 kap. 13 § första stycket p.5 som säger att det svenska körkortet inte gäller om; innehavaren dessutom har ett eller flera andra giltiga körkort utfärdade i andra stater inom EES och inte efter uppmaning anger vilket av körkorten som ska behållas.

Denna regel är ett led i implementeringen av bestämmelsen i art. 7.5 första stycket a-b i körkortsdirektivet om att det inte är tillåtet att inneha mer än ett körkort och att en medlemsstat ska vägra att utfärda ett körkort om det har fastställts att den sökande redan har ett körkort. Grundregeln återfinns i 3 kap. 1 § andra stycket KörKL, där framgår att ett körkort inte får utfärdas för den som har ett körkort som är utfärdat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta medför att du inte heller kan få ditt svenska körkort förnyat vid innehavande av ett annat körkort.

Körkort utfärdade inom EES i Sverige

Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES gäller i Sverige enligt sitt innehåll, detta följer av 6 kap. 1 § KörkL. Detta gäller även om du är permanent bosatt och folkbokförd i Sverige och är oberoende av hur länge du varit det. Ditt norska körkort gäller därmed i Sverige, förutsatt att:

a)Körkortet är giltigt i det land där det utfärdats

b)Körkortet inte har bytts ut mot ett svenskt körkort (vilket du kan ansöka om hos Transportstyrelsen)

c)Körkortsinnehavaren inte också har ett svenskt körkort som har tagits omhand eller dragits in (till följd av trafikbrott exempelvis)

I och med att ditt utländska körkort är utfärdat i Norge (EES-stat) är det fullt giltigt oavsett om ditt svenska körkort har gått ut eller inte. Har det inte gått ut är det alltjämt inte giltigt enligt 3 kap. 13 § första stycket p.5 med anledning av körkortsdirektivet så länge som du inte angett att det är detta körkort som ska behållas. Det är således det norska körkortet som är ditt giltiga körkort.

Vänligen

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
LHallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-19 09:54
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (619)
2019-09-20 Är det dubbelbestraffning att jag fått både böter och fått en spärrtid för körkort?
2019-09-19 Får polisen ta mitt körkort innan jag har blivit dömd för något brott?
2019-09-19 Hur drabbas ägaren till en bil som fotograferas för fortkörning när någon annan kör bilen?
2019-09-13 Får jag parkera överallt där det inte finns någon förbjuden parkering skylt?

Alla besvarade frågor (72978)