Dubbelt medborgarskap

2019-03-13 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Min son och sonhustru vill ha hemundervisning för sina barn och planerar för att bosätta sig i Spanien större delen av året. Kan de ha dubbelt medborgarskap och vilka fördelar och eventuella nackdelar innebär det?(Vi vet att en lagändring är på gång i Spanien kring hemundervisning.)
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan en medborgare och en viss stat, som innebär både rättigheter och skyldigheter. Som svensk medborgare har man en absolut rätt att bo och arbeta i Sverige. Man har också rösträtt till de svenska riksdagsvalen och man kan bli invald i riksdagen. Vissa yrkesgrupper, såsom poliser och yrkesmilitärer i Sverige, måste ha svenskt medborgarskap.
Om man har spanskt medborgarskap har man en rad rättigheter och skyldigheter som fastställs i den spanska grundlagen, bland annat har man rätt att rösta och kandidera i val på riksnivå (Las Cortes Generales) och regional nivå (elecciones autonómicas) i Spanien.

Om man som svensk medborgare är bosatt och mantalsskriven (empadronado) i en spansk kommun, har man rätt att rösta och kandidera i kommunalval i Spanien. Motsvarande rättighet gäller för spanska medborgare som är bosatta i Sverige.
Medborgarskapet saknar betydelse för frågor som gäller skattskyldighet i Spanien och/eller Sverige. Skattskyldigheten är beroende av andra faktorer, såsom hemvist och inkomstkällor.

Samma principer

Ett barn förvärvar svenskt medborgarskap om en av föräldrarna är svensk medborgare. Motsvarande gäller enligt spansk lag: ett barn förvärvar spanskt medborgarskap om en av föräldrarna är spansk medborgare.

Det är också möjligt att förvärva ett visst lands medborgarskap senare i livet, genom adoption, anmälan eller ansökan, om vissa krav uppfylls, som regleras i respektive lands lagar.

Dubbelt medborgarskap

Svensk lag tillåter dubbelt medborgarskap sedan 1 juli 2001, förutsatt att det andra landets lag tillåter dubbelt medborgarskap. Spansk lag är mer restriktiv i frågan om dubbelt medborgarskap. Vad innebär detta i praktiken för personer med anknytning till både Spanien och Sverige?

Barn som föds efter 1 april 2015 till en svensk förälder (mamma eller pappa) förvärvar svenskt medborgarskap från födseln, oavsett var barnet föds. Tidigare var lagen inte könsneutral, det vill säga, lagen hade olika regler beroende på om barnets mamma eller pappa var svensk medborgare, och om föräldrarna var gifta eller inte. Om barnets andra förälder (mamma eller pappa) är spansk medborgare får barnet dessutom spanskt medborgarskap från födseln. Det är alltså möjligt att barn förvärvar både spanskt och svenskt medborgarskap från födseln.

Om man är svensk medborgare och har varit bosatt i Spanien i åtminstone tio år (eller om man är bosatt i Spanien och gift med en spansk medborgare sedan åtminstone ett år tillbaka) har man möjlighet att ansöka om spanskt medborgarskap. Ett av kraven för att ansökan om spanskt medborgarskap ska godkännas, är att man förklarar att man avsäger sig sitt svenska medborgarskap. Alltså är det inte möjligt att behålla ditt svenska medborgarskap om du ansöker om spanskt medborgarskap.

Fördelar med dubbelt medborgarskap

Många svenskar förblir eller blir medborgare i ett annat land eftersom det innebär fördelar som möjlighet att arbeta i båda länderna. Möjlighet att få del av sociala förmåner i båda länderna, till exempel pensioner. Möjlighet att äga eller ärva fast egendom i båda länderna. Möjlighet att utan begränsningar resa in i och bo i båda länderna.

Risker och problem med dubbelt medborgarskap

Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap. Nedan hittar du exempel på situationer där problem kan uppstå och där Sverige har svårt att hjälpa till. Det svenska medborgarskapet erkänns inte, den främsta risken är att ditt svenska medborgarskap kanske inte erkänns av det andra landet, där du också är medborgare. Det innebär till exempel att myndigheterna i det landet inte tillåter Sverige att ge dig konsulär hjälp om du skulle frihetsberövas/gripas av polisen. Det kan till och med hända att en svensk ambassadtjänsteman inte ens får träffa dig. Du kan också få problem i tredje land, i synnerhet om du inte rest in i landet på ditt svenska pass utan i stället använt ditt andra pass. Då kan myndigheterna i landet hävda att Sverige inte har rätt att hjälpa dig om du får problem. Militärtjänst, många länder har obligatorisk militärtjänst. Om du är medborgare i landet kan du vara tvungen att fullgöra militärtjänst. Plikten gäller även om du är bosatt utomlands och har fått ett annat medborgarskap. Du kan således bli inkallad om du någon gång i framtiden besöker ditt andra hemland. Du kan också fängslas om det visar sig att du inte gjort din militärtjänst. I en del länder hjälper det inte att du inte känt till bestämmelsen. Du kan råka illa ut även om du passerat övre åldersgränsen för militärtjänst. Resor, om du reser med två pass kan gränspolis och tullmyndigheterna utsätta dig för extra kontroller. Du kanske saknar in- eller utresestämpel i ett av passen. Anledningen till att du reser med två pass kan också ifrågasättas. I en del länder kan det ena passet komma att konfiskeras och du kan riskera böter. Det kan till och med hända att du hindras från att lämna landet. Utbildning, om du fått fri gymnasie- eller universitetsutbildning i ditt andra hemland, kan du tvingas betala tillbaka den statens kostnader för utbildningen om du utvandrat och blivit medborgare i ett annat land. Arv, vissa länder tillåter inte att arv överförs till medborgare som också har ett annat medborgarskap. Äktenskap, skilsmässa, vårdnad om barn, i Sverige erkänns äktenskap som ingåtts enligt ett annat land lag under förutsättning att det är giltigt i det andra landet. Däremot erkänns inte äktenskap ingångna i Sverige i alla länder. Inte heller en svensk skilsmässa eller dom om vårdnad av barn gäller överallt. Det innebär att du måste kontrollera vad som gäller i ditt andra hemland.



Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Galina Krasteva
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (896)
2019-08-22 Medborgarskap efter brott
2019-08-22 Återreseförbud till Sverige omfattar även Schengenområdet
2019-08-20 Varför har min fru fått avslag om uppehållstillstånd på grund av ej regelmässig lön?
2019-08-19 Går det ansöka om uppehållstillstånd för avsikt att ingå äktenskap under löpande betänketid?

Alla besvarade frågor (72172)