FrågaKÖPRÄTTÖvrigt14/01/2022

Dubbelöverlåtelse av lös egendom

Hej! Har en fråga om det uppstått ett bindande avtal eller inte. Det är nämligen så att en person annonserade om en vara för 15 000kr, och en person skrev "köper den gärna". Säljaren svarade med "det får du gärna göra" och det diskuterades sedan om uppgifter, betalsätt och fraktsätt. Efter ett tag (samma dag) slutade säljaren att svara. När köparen väl fick ett svar stod det att varan var såld. En ny köpare hade dykt upp, som kunde hämta den på plats redan samma dag, alltså en "smidigare" affär. Får säljaren verkligen göra så eller hade den första köparen rätt att köpa den?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bindande avtal

Jag bedömer att det föreligger ett bindande avtal mellan säljaren och den första köparen utifrån den information du beskriver i din fråga. Huvudregeln beträffande avtal är att parterna gentemot varandra framställt samstämmiga viljeförklaringar. I det här fallet har det skett genom att den första köparen har givit säljaren ett anbud om att köpa varan för det annonserade priset varefter säljaren accepterat anbudet, varför ett bindande avtal dem emellan föreligger (1 kap. 1 § avtalslagen).

Dubbelöverlåtelse

När sedermera säljaren säljer varan till ännu en person har en s.k dubbelöverlåtelse skett och frågan är nu vem som har rätt till varan. I mitt svar kommer jag förutsätta att varan är lös egendom. Huvudregeln är att den som köpt varan först har rätt till varan (1 kap. 5 § handelsbalken). Från huvudregeln finns emellertid flera undantag.

Godtrosförvärv

Det undantag från huvudregeln om att det är den första köparen som har rätt till varan i detta fall är reglerna i lagen om godtrosförvärv av lösöre (GFL). Eftersom den andra köparen har fått varan i sin besittning först och förutsatt att denne är i god tro (dvs inte visste eller borde vetat att en dubbelöverlåtelse förelåg) har den nya köparen gjort ett s.k godtrosförvärv (2 § GFL). Praktiskt taget innebär detta att den nya köparen har rätt till varan. Det finns dock en möjlighet för den ursprungliga köparen att inlösa varan från den nya köparen om den ursprungliga köparen kräver detta inom sex månader (5 § GFL). Lösenbeloppet ska motsvara det belopp som förvärvaren erlade för varan (6 § GFL). I praktiken innebär detta att den ursprungliga köparen har rätt att kräva att få köpa varan från den nya köparen. Lösenbeloppet ska vara 15 000kr förutsatt att den nya köparen köpte varan för det annonserade priset.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam FymanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”