Dubbelbestraffningsförbudet i relation till körkortsåterkallelse

Hej,

Kan man dömas för samma fortkörning två gånger?

Min man fick en fortkörningsbot i mars 2018, med böter och indraget körkort, först i 3 månader, som sedan minskades till 1 månad pga överklagande från hans sida.

Både hans jobb (säljare) och vårt boende kräver körkort, inga kommunala färdmedel.

I augusti blev han påkörd i en korsning, där man menar att han inte följde väjningsplikt.

Efter ett väldigt summariskt utlåtande, både från polis och försäkringsbolag, blev det böter, 2000:-. Korsningen kör vi i mer eller mindre dagligen och den trafikeras även av 60-ton tunga lastbilar, som korsar vår färdväg, det är en korsning som man väljer att ha koll på.

Korsningen har från höger sett en kulle 150 m bort och den som körde på påstod att man höll en hastighet av 50 km i timmen, på 70-väg. Krocken var så kraftig att båda bilar skrotades.

Noteras kan att min mans bil träffades vid och bakom bakhjulet, dvs ca 75 % av bilen var redan över vägen.

Nu sex månader senare anser man honom vara en dålig bilförare och drar körkortet i två månader, då även med hänvisning till fortkörningen 2018.

Så till min fråga, kan dom hänvisa till domen 2018?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar om det är möjligt att "dömas" för samma fortkörning två gånger, genom att Trafikverket vid en återkallelse av körkort även beaktar en tidigare dom på fortkörning.

Dubbelbestraffningsförbudet (ne bis in idem)

Inom straffrätten finns en princip som innebär att man inte får straffas två gånger för samma brott, det så kallade dubbelbestraffningsförbudet eller principen om ne bis in idem. Principen innebär mer specifikt att man inte får lov att dömas för samma brott i ett nytt straffrättsligt förfarande. Principen finns exempelvis upptagen i ett tilläggsprotokoll till Europakonventionen om mänskliga rättigheter och gäller i svensk rätt.

Högsta domstolen har dock i rättsfallet NJA 2015 s. 587 slagit fast att det svenska systemet med dels åtal för trafikbrott i domstol och dels återkallelse av körkort inte strider mot dubbelbestraffningsförbudet. Detta på grund av att det anses finnas ett tillräckligt nära sakligt och tidsmässigt samband mellan domen och återkallelsen för att åtalet för trafikbrott att de kan anses utgöra samma straff. Det sker dessutom hos Transportstyrelsen ingen ny prövning av de omständigheter som lett fram till domen, varför det inte anses vara i strid mot dubbelbestraffningsförbudet att återkalla körkortet.

Så som svar på din fråga har Transportstyrelsen alltså möjlighet att titta på den tidigare domen på fortkörning när man nu fattar beslut om att återkalla körkortet. Det kan nämnas att det i körkortslagen särskilt anges att upprepad trafikbrottslighet är en sak som ska tas i beaktande när Transportstyrelsen beslutar om att återkalla körkort (5 kap. 3 § tredje punkten körkortslagen). Det ligger därmed lite i prövningens natur att Transportstyrelsen för att göra en sådan bedömning måste titta på tidigare domar, men det innebär som sagt inget brott mot dubbelbestraffningsförbudet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice BaumRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning