Dubbelbestraffning vid återkallelse av körkort med anledning av händelse utomlands

2016-01-29 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej.12/10-15 blev jag tagen för fortkörning i Norge. 85 km/h på 50 km/h väg. Norska polisen drog in min rätt att köra bil etc i Norge 7 månader, samt 9000 Nkr i böter. Jag har signerat och godkänt samt betalat min bot. Januari 2016 får jag underrättelse från Transporstyrelsen om omprövning av körkort.Är inte detta dubbelbestraffning för samma brott?Jag är redan straffad av Norsk myndighet med böter samt indragen rätt att köra bil etc i Norge, och sedan ytterligare bestraffning i Sverige.Jag arbetar sedan ca 5 år tillbaka i Norge, men bor i Sverige
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med är återkallelse av körkort inte ett straff, det är en slags sanktion. För att det ska röra sig om dubbelbestraffning måste det röra sig om att straffas två gånger för samma gärning, vilket inte föreligger i ditt fall. Om du vill läsa mer om frågan om dubbelbestraffning i samband med körkortsåterkallelse kan du läsa ett utförligt svar här.

Vidare har Transportstyrelsen möjlighet att återkalla körkort med anledning av brott (här trafikbrott), vilket ska grundas på till exempel en ordningsbot. Man jämställer svensk dom eller dylikt med likvärdig avgörande av utländsk myndighet, 5 kap. 1 § körkortslagen (här).

Transportstyrelsen kan grunda ett återkallande av körkort på grunder som föreskrivs i 5 kap. 3 § körkortslagen (här), där beroende på omständigheterna, fjärde punkten troligtvis är mest relevant i ditt fall.

Sammanfattningsvis utgör alltså Transportstyrelsens körkortsingripande inte dubbelbestraffning. Transportstyrelsen har rätt att grunda körkortsåterkallelse på din hastighetsöverträdelse om det inte kan ses som ringa och händelse som utspelat sig utomlands och där t.ex. ordningsbot getts, jämställs med svensk sådan.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (901)
2021-06-14 Vad gäller under prövotiden?
2021-06-11 Krävs körkort för cykel med 1000W motoreffekt?
2021-06-11 Kan körkort återkallas vid våld mot tjänsteman?
2021-06-06 Kan utländskt körkort återkallas/dras in vid fortkörning?

Alla besvarade frågor (93196)