Dubbelbestraffning? Drogtester efter indraget körkort vid rattfylleri

2018-01-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en fundering ang min sambo. Han blev för några år sen dömd för narkotikabrott och rattfylla och fick dagsböter och indraget körtkort i 1 år som påföljd. Han började med drogproverna, transportstyrelsen krävde att han skulle lämna prover i 6 månader för att bevisa att han blivit drogfri. När dom 6 månaderna var över fick han tillbaka körkortet, på villkoret att han skulle fortsätta lämna drogprover i 6 månader till. Nu har han lämnat även dom proverna, men fick just veta att transportstyrelsen kräver ytterligare prover i 6 månader till, trots att alla prover han lämnat hittills visat att han är drogfri. Det känns som att det här eländet aldrig tar slut, och som att han blir dubbelbestraffad. Min fråga är om det ens är lagligt att göra så här? Varför kräver man inte prover för en längre period direkt istället för att förlänga gång på gång? Det känns som psykisk terror.
SVAR

Hej,

Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Precis som du själv menar så är dubbelbestraffning inte något som staten får ägna sig åt. Förbudet mot dubbelbestraffning är bland annat reglerat i Europakonventionens art. 4. Förbudet brukar kallas för ne bis in idem, vilket betyder "icke två gånger i samma sak". Princpen om ne bis in idem innebär att man inte kan bli lagförd två gånger för samma sak (samma händelse), i en och samma stat.

För att det ska vara tal om ett brott mot förbudet mot dubbelbestraffning måste man rent juridiskt sett kunna anses vara bestraffad två gånger, och alltså lagförd två gånger för ett brott. I Sverige har vi endast två former av straff som kan komma på tal vid en fällande dom, och de är böter samt fängelse. Övriga påföljder som vi har, vilka utgörs av bland annat villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård, är inte att se som straff.

Detta innebär att din sambo inte är utsatt för någon form av dubbelbestraffning för att han behöver lämna prover ytterligare perioder – även om han inte fick besked om det från början. Att behöva lämna prover är inget straff i juridisk mening, och därav kan det inte utgöra dubbelbestraffning.

Vad gäller drogtester efter den typen av brott som din sambo blivit dömd för gäller vissa bestämmelser när han ansöker om nytt körkortstillstånd. När man efter ett sådant brott ansöker om nytt körkort, eller körkortstillstånd, kräver Transportstyrelsen ytterligare minst två 6-månadersperioder av drogtester inom 18 månader från det att körkortstillstånd lämnats. Dessa 6-månadersperioder kan slumpmässigt inträffa inom loppet av 18 månader.

Denna 6-månadersperioden som Transportstyrelsen nu vill att din sambo ska lämna prover under bör vara den sista perioden som han kan lastas med, eftersom det är fråga om hans tredje 6-månadersperiod totalt samt hans andra period sedan han fick tillbaka sitt körkort. Dock kan det hända att han behöver lämna prover under en längre period, eftersom det handlar om minst 12 månader (två stycken perioder om 6 månader) från det att körkortstillstånd lämnats.

Transportstyrelsen rensar sina register efter fem år, och om han ansöker om körkortstillstånd fem år efter det att körkortet blev indraget så kommer han inte att behöva göra dessa proverna.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om det finns oklarheter i mitt svar är du varmt välkommen att höra av dig till mig på cornelia.najafi@lawline.se så ska jag reda ut det som du inte förstår.

Mvh,

Cornelia Najafi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?