Dubbelbestraffning?

2017-11-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej Lawline,Jag driver en läkarmottagning. Pga revisors sjukdom blev årsredovisningen 2012 försenad, jag betalade förseningsavgifter till Bolagsverket 20.000.- Även redovisningen 2014 försenades och även då betalade jag till Bolagsverket 20.000.-Jag är dömd för bokföringsbrott för dessa försent men korrekta och godkända årsredovisningar 20160907 , Attunda tingsrätt, och har betalat ca 25.000.- i böter. Jag har betalat skatter och arbetsgivaravgifter och inte haft någon skuld till staten.Domen innebar, förutom dubbelbestraffning, att jag även fick förlorad arbetsinkomst då straffad person inte kan vara anlitad av Kriminalvården! Jag arbetade som läkare på flera olika anstalter och häkten i 3 år.Jag hade förstås kunnat överklaga domen men hade inte ork att driva det.Nu, när livet trots allt går vidare, undrar jag ändå om jag har blivit orätt dömd?? Dubbel- eller rent av trippelstraffad:1 Böter/förseningsavgifter till Bolagsverket2 Böter efter fällande dom Attunda tingsrätt3 Förlorade arbetetSer fram emot ert svar!Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Stort tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga och att du använt dig av en Expressfråga!

Jag tolkar din fråga som att de sanktionsavgifterna du har blivit ålagd att betala till Bolagsverket inte anses utgöra skattetillägg. Är det så att det är ett skattetillägg du har blivit utsatt för får du gärna kontakta mig på min mail som du finner längst ned i svaret så ska jag korrigera svaret. Ett skattetillägg förändrar nämligen situationen.

Förbudet mot dubbelbestraffning är bland annat reglerat i Europakonventionens art. 4. Förbudet brukar kallas för ne bis in idem, vilket betyder "icke två gånger i samma sak". Princpen om ne bis in idem innebär att man inte kan bli lagförd två gånger för samma sak (samma händelse), i en och samma stat.

För att det ska vara tal om ett brott mot förbudet mot dubbelbestraffning måste man rent juridiskt sett kunna anses vara bestraffad två gånger, och alltså lagförd två gånger för ett brott. I Sverige har vi endast två former av straff som kan komma på tal vid en fällande dom, och de är böter samt fängelse. Övriga påföljder som vi har, vilka utgörs av bland annat villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård, är inte att se som straff.

Detta innebär att det enda straffet du har blivit dömd till är bötern i den fällande domen från Tingsrätten. De andra påföljderna du har blivit utsatt för i form av förseningsavgifter och förlorat arbete är alltså inte "straff" i den meningen som faller inom ramen för dubbelbestraffning, eller inom ramen för straff enligt svensk juridisk mening.

Sammanfattningsvis anses du endast ha blivit dömd till böter av Tingsrätten. Förseningsavgifterna och faktum att du förlorat ditt arbete anses inte falla inom ramen för domen och de utgör inget straff. Du har alltså inte blivit utsatt för dubbelbestraffning.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Är det något du inte förstår i mitt svar är du varmt välkommen att kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se så ska jag förklara på ett annat sätt.

Allt gott!

Cornelia Najafi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?