FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott31/03/2014

Dubbelbestraffning?

Hej!

Den första september 2013 åkte jag fast i rattfylleri blåste 0.35 och dem tog mitt körkort. Jag fick vänta flera månader på papper då fick jag domen 1 år indraget körkort. Jag skrev tillbaka att jag ångrar det grovt osv. Aldrig straffad tidigare förutom fortkörning. Efter det fick jag vänta nån månad till sen fick Jag fick böter på 25000kr jag är bara 24 år ensamstående. Inge stöd från varken polis eller transportstyrelsen. Tur att man haft stöttande föräldrar mår fortfarande skit över detta. Men är sur att dem tar 25000kr av mig känns bättre att skänka dem till behövande barn. Jag läste det där om Europa saken att dem inte kan både böta mig och ta mitt körkort stämmer det ? Så nu undrar jag om jag kan göra något. Med vänlig hälsning, Niklas

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Att Transportstyrelsen drar in ditt körkort kallas "annan rättsverkan av brott" och utgör ett komplement till den bötespåföljd du fått - just specifikt detta regleras i 5 kapitlet i körkortslagen (1998:488). Det du efterfrågar är huruvida det indragna körkortet också utgör en otillbörlig dubbelbestraffning, något som är förbjudet enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) som också gäller som Svensk lag sedan 1995. 

Det är mycket möjligt att ett sådant agerande från Transportstyrelsen kan strida mot EKMR och att Sverige kommer att behöva ändra dessa regler så småningom. För närvarande finns tyvärr inget avgörande från Europadomstolen (som är den domstolen som har till primär uppgift att tolka konventionen och meddela bindande beslut) som kan ge vägledning. Med hänsyn till Europadomstolens tidigare avgörande avseende skattetillägg finns dock starka belägg för att en liknande tolkning kan komma att göras i detta fall.

Att få ta upp ett mål i Europadomstolen ställs rätt höga krav (se artikel 34-35 i EKMR https://lagen.nu/1994:1219). Det tar också väldigt lång tid - väntetiden för att få sitt mål upptaget till prövning tar 7-8 år i dagsläget på grund av domstolens stora arbetsbörda.

Robin HenningsonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”