FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt08/07/2013

Dubbelbestraffning

Hej, jag har blivit skönsmässigt taxerad med skattetillägg och även dömd för bokföringsbrott, enligt en dom i högsta domstolen ska man inte bli dubbelt bestraffad, min fråga är vart ska jag vända mig för att få upprättelse/ersättning för min dubbla dom?

Lawline svarar

Hejsan!

För att bli berörd av domen måste samma uppgifter samt omständigheter som låg till grund för skattetillägget även lägga till grund för åtalet. Skattetillägget måste även ha påförts tidsmässigt innan åtalet väcktes.

Vart Ni vänder Er beror på i vilket skedde ärendet ligger. En god början är att ta kontakt med en advokat. Om ärendet ligger under utredning har åklagarmyndigheten ansvar. Om ärendet väntar domstolsförhandlingar har domstolen ansvaret. Om Ni redan blivit dömd och domen vunnit laga kraft har Högsta domstolen avgjort, i ett pilotmål, att verkställande av domarna ska upphöra i väntan på resningsprövningar. Överåklagare Björn Ericson  har utnämnts som handläggare av resningsansökningarna.

Mvh

Lawline

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”