Dubbel bosättning

2016-09-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag ska plugga i Göteborg och har blivit tilldelad en hyresrätt men har en bostadsrätt i Stockholm. Jag har inga tankar på att hyra ut min bostadsrätt, blir detta ett problem? Hyresrätten är avsedd till att bo där någon dag i veckan för att kunna gå på vissa föreläsningar och tentor, innebär det att jag kan fortfarande vara folkbokförd i Stockholm eftersom jag är där mer än Göteborg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det är fullt möjligt att bo i flera bostäder vilket kallas dubbel bosättning. Således behöver du inte hyra ut din bostadsrätt i Stockholm. Frågan blir då vart du ska vara folkbokförd. Svaret på den frågan finns i 7 § folkbokföringslagen som stadgar att en person anses vara folkbokförd på den fastighet där hon eller han regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Om en person är bosatt på fler än en fastighet, folkbokförs personen i regel på den fastighet där hon eller han sammanlever med sin familj.

Vid dubbel bosättning är det Skatteverket som avgör vart du ska vara folkbokförd utefter din livssituation. Följande är exempel på vad Skatteverket tar hänsyn till när de avgör vart du ska vara folkbokförd:
- Om du bor tillsammans med din familj i någon av bostäderna (begreppet "familj" innebär maka, make, registrerad partner, sambo eller barn som fortfarande bor hemma. Förälder räknas inte)
- Var din arbetsplats finns eller var du studerar vid högskola eller universitet,
- Storleken och standarden på de olika bostäderna och
- Hur ofta du vistas i de olika bostäderna.

Slutsatsen jag kan dra av den information du uppgett i din fråga är att du kan vara fortsatt folkbokförd i Stockholm. Jag får den uppfattningen att du ämnar att tillbringa mer tid i lägenheten i Stockholm, vilket betyder att din dygnsvila oftast är belägen där. Jag vill också nämna 8 § i folkbokföringslagen vilken kan bli aktuell beroende på hur länge du ska studera i Göteborg och hur din dygnsvila fördelas. Paragrafen stadgar nämligen att om en person under en på förhand bestämd tid av högst ett år regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där han eller hon har sin egentliga hemvist, anses detta inte leda till ändrad bosättning. Möjligen är regeln inte aktuell i ditt fall men jag vill för säkerhets skull nämna den för din vetskap.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Vänligen,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll