Dubbel betalning av skuld till privatperson

2015-11-19 i Skuld
FRÅGA
Jag betalade ut en skuld i dubbelt belopp till en privatperson. Vilken rätt har jag att kräva tillbaka den överskjutande halvan?
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Allmänt & huvudregel

När en betalning skett till fel person, avseende beloppet eller mottagaren, är huvudregeln att pengarna ska betalas tillbaka. Speciellt i de fall då det rör sig om stora summor.

Undantag

När ett belopp betalats ut till fel person gäller som undantag främst den civilrättsliga principen condictio indebiti, vilket innebär att om mottagaren inrättat sig i god tro får denne behålla pengarna.

Att en person inrättat sig innebär att denne anpassat sig utefter betalningen genom att t.ex spendera pengarna.

Kravet på god tro innebär att mottagaren inte ska haft anledning att misstänka något annorlunda med betalningen. Vid en sådan bedömning kan t.ex beloppet eller mottagarens möjligheter att överblicka sitt konto, spela roll.

Om det föreligger någon typ av avtal eller överenskommelse kring beloppet som ska betalas, kan detta möjligen fungera som ett verktyg att påvisa motsatsen. T.ex att mottagaren inte är i god tro eftersom överenskommelsen innebar en betalning på 1000 kr men istället får mottagaren två betalningar om 1000 kr vardera.

Om det är staten som betalat ut till fel mottagare eller fel belopp, gäller inte principen, dvs att mottagaren aldrig kan behålla felaktiga utbetalningar från staten.

Rekommendation

Med tanke på bevisfrågorna som uppstår vid en eventuell tvist i domstol kan det i en sådan situation vara lämpligt att först kontakta mottagaren som felaktigt mottagit beloppet, för att lösa missförståndet er emellan. Tänk även på att göra detta så skyndsamt som möjligt för att undvika risken att mottagaren förblir i god tro och inrättar sig, dvs spenderar pengarna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (442)
2020-08-04 Hur fungerar skuldebrev vid någon av parternas död?
2020-07-31 Överlåtelse av lån till ny gäldenär?
2020-07-30 Blir jag ekonomiskt ansvarig för person som står på samma folkbokföringsadress som jag?
2020-07-30 Är en bevittning ogiltig om namnen inte går att tyda?

Alla besvarade frågor (82663)